Úmysly

Pondelok

07:00 + rodičia. Manžel a svokrovci |

Utorok

18:30 Poďakovanie za 65 rokov život a za Božie požehnanie pre rodinu Kolárikovú |

Streda

07:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Lehockú |
18:30 + svokrovci a švagor |

Štvrtok

07:00 + Juraja a za Bož. požehnanie pre rodinu Muškovú |
18:30 + z rodiny Fekiačovej a Mistríkovej |

Piatok

07:30 + rodičia a svokrovci a manžel |
10:00 + manžel Ondrej, Mária, Štefan a rodičia |

Sobota

07:30 Za farnosť |

Nedeľa

07:30 + Štefan, Helena a sestra Mária |
10:00 Za Božie požehnanie pre rodinu a vnúčatá |
11:15 | Sekier Háj

Oznamy

  • V piatok je slávnosť Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
  • Kto by ste si chceli dať posvätiť príbytok, zapíšte sa pri vstupe do kostola.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.

Pozvánky