• Projekt Farskeoznamy.sk sa zrodil hlavne z túžby napomôcť dynamike farského života aj v menších farnostiach, ktoré nemajú vlastnú webovú stránku a teda ani žiadny priestor pre zverejnenie vlastných farských oznamov v online priestore.
  • Súčasťou projektu je tvorba aplikácie pre mobilné telefóny, využitie stránky tak môže poslúžiť aj farnostiam, ktoré už zverejňujú farské oznamy na vlastných webových stránkach.

  • Stránka je momentálne v testovacej fáze a na jej rozvoji sa podieľajú dobrovoľníci mnohých farností, za čo im patrí veľké poďakovanie.

  • Stránku farskeoznamy.sk môže už teraz začať využívať ktorákoľvek farnosť na Slovensku, aby informácie z aktuálnych farských oznamov mohol mať nablízku každý, kto chce mať aktívnu účasť na živote farnosti.

  • Využívanie platformy farskeoznamy.sk je bezplatné. V prípade záujmu o pridávanie aktuálnych farských oznamov na túto stránku stačí požiadať o prihlasovacie údaje pre konkrétnu farnosť e-mailom na administrator@farskeoznamy.sk.

  • Tvorcom stránky je Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny, ktoré v uplynulých desiatich rokoch privítalo hostí z viac ako 900 farností na Slovensku, od ktorých zaregistrovalo potrebu takejto služby pre farnosti. Tento projekt rozvíja v spolupráci s Centrom prípravy na manželstvo a Sekciou pre rodinu Žilinskej diecézy.