Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za kňazov, diakonov a rehoľné sestry pôsobiacich v Senci | Senec / slov. / JD

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 | Senec / slov. / JD

Streda

17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 Na úmysel | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Na úmysel | Senec / slov. / MF

Piatok

07:00 | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Gašpar a Kristína Malíkoví a deti | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 | Senec / slov. / MF

Sobota

07:30 Za ružencové spoločenstvo | Sv. Martin / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + členov rodiny Farkašovej a Kompanovej | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • FARSKÝ PLES – Po niekoľkoročnej prestávke sme sa rozhodli usporiadať v našej farnosti farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 tradične v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Začiatok je naplánovaný na 20:00. Cena lístka je 25 eur. Predaj lístkov bude prebiehať po nedeľných omšiach o 9:30 a po večerných svätých omšiach v prikázané sviatky. Lístky si je možné objednať aj na emaili faraples2023@gmail.com. Pre menšie deti bude v budove školy pripravený program s možnosťou prespania, aby sa mohli zabaviť aj rodičia s deťmi. Ďakujeme mladým z farnosti, za ich obetavú prácu pri príprave plesu.
  • 1. SV. PRIJÍMANIE – Stretnutia detí v stredy sa cez prázdniny nekonajú.
  • ÚRADNÉ HODINY – V naliehavých prípadoch Vám budeme k dispozícii po sv. omšiach.
  • SPOVEDANIE – Tento týždeň budeme spovedať pred prvým piatkom. Poobede každý deň od 17:00. Na Sv. Martine budeme spovedať v utorok pred sv. omšou. Chorých spovedáme o týždeň v piatok doobeda.
  • TROJKRÁĽOVÁ VODA – požehnaná voda bude k dispozícii po sv. omšiach v piatok.
  • POŽEHNANIE DOMOV – V piatok, sobotu a nedeľu poobede budeme požehnávať domy a byty. Kto by mal záujem prijať toto požehnanie, nech sa zapíše na papier v strede kostola, na konkrétny deň i konkrétnu hodinu a nech uvedie všetky potrebné údaje. Zapisovanie sme rozdelili na  dve časti mesta Senec  od ulice Lichnerova smerom k jazerám a  Lichnerova smerom k Tescu podľa toho v ktorej časti bývate sa zapíšte. 
  • ŽIVÉ JASLIČKY – Komunita CENACOLO v Kráľovej pri Senci pozýva aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” a to v nasledovných štyroch termínoch:  4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09 a na plagáte. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo. 
  • TROJKRÁĽOVÝ KONCERT- Miestny odbor Matice slovenskej  v Senci vás pozýva na TROJKRÁĽOVÝ KONCERT dňa 6.januára 2023 o 16.hodine v evanjelickom kostole v Senci. Na koncerte vystúpia: Spevácky zbor Limbora pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Senci s dirigentkou Martou Benešovou. Mládežnícka vokálna skupina PRONTO z Kostolnej pri Dunaji. Ekumenický spevácky zbor zo Sládkovičova s dirigentkou Martinou Kajanovou.