Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † manželia Mária a Anton Šatkoví, † rodičia a súrodenci a † z rod. Prnovej | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Bohumil, rodičia Anton a Helena a † z rod. Trškovej, Poláčkovej a Dobiášovej a ZBP pre rod. Poláčkovú | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 Za Božiu pomoc pri operácii | Nemšová

Štvrtok

18:00 † rod. Chmelinová, Kebísková, Miková a Pšenčíková a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Piatok

07:30 | Kľúčové
08:00 † rod. Charvátová a ZBP pre rod. Charvátovú | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † rod. Bahnová, Stuhová, a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Sobota

07:00 Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rod. Nachtmannovú | Nemšová
16:30 | Ľuborča
17:30 † Alojz a Katarína a † rod. Filípková a Petrušková | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Eva a † z rod. Vavrušovej a ZBP pre rod. Vavrušovú | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † Martin a ZBP rod. Moravčíková, Gurínová, Michalcová a Horečná | Nemšová

Oznamy

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto popoludní o 14:00 bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť.
  • Z koledovania Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 4500 eur. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh odmeň!
  • V piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Pri sv. omšich budeme požehnávať kriedu, vodu a tymian. Po hrubej sv. omši vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť.
  • Tí, ktorí majú záujem o požehnanie svojich príbytkov, môžu hodiť lístok s adresou do košíka v sakristii farského kostola.
  • V sobotu bude sv. omša aj v Ľuborči o 16:30 hod.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude v sakristii farského kostola miništrantské stretnutie.
  • V sobotu 31. decembra 2022 zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Pohreb bude 5. januára 2023 vo Vatikáne. Každý deň až do dňa pohrebu budeme obetovať modlitbu posvätného ruženca za zomrelého emeritného pápeža a za spásu jeho nesmrteľnej duše a pri každej sv. omši bude v spoločných modlitbách veriacich vložená prosba za zosnulého Benedikta XVI. Až do dňa pohrebu budú zvoniť o 15:00 hod. a v deň pohrebu o 11:00 hod. zvony.