Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre Stanislava a Janu s rod. |
17:00 + Ján, Bernard, Anna, Michal a Ľudmila |

Utorok

06:15 Poďakovanie za 80 r. života Jozefa |
17:00 + Pavol |

Streda

06:15 BPZ pre Martina s rodinou |
17:00 + Ján a Jolana | Ondrašová
17:00 Za duše v očistci |

Štvrtok

06:15 BPZ pre deti a vnuka |
17:00 + Ján, Stanislav, Jozef, Ľudevít |

Piatok

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Za ľud farnosti |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + manžel, brat, švagor, rodičia a starí rodičia | Ondrašová
18:15 Na úmysel celebranta |

Sobota

07:00 BPZ pre členov ruženca |
17:00 Na úmysel celebranta |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Ľudmila | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes (nedeľa 1.1.2023) môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky každý, kto sa zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu „Príď, Duchu Svätý, tvorivý“.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto:
  • Farský kostol: počas celého týždňa okrem stredy pol hodiny pred sv. omšami; okrem toho vo štvrtok od 16:00 hod.;
  • Kostol v Ondrašovej: v stredu od 16:30 hod.
 • Chorých navštívime vo štvrtok dopoludnia.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do 16:45.
 • V piatok na sviatok Zjavenia Pána budeme pri svätých omšiach požehnávať vodu, ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 11.
 • V sobotu 7.1.2023 po rannej sv. omši bude Fatimská pobožnosť.
 • Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.

Pozvánky