Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Piatok

07:45 | KRÁSNO ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO KRST KRISTA PÁNA
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Dnes je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň Nový rok. Pri sv. omšiach sme prosili o pomoc do
Nového roku. Kto sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď,
Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
2. V piatok je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Pri všetkých sv. omšiach požehnáme
Trojkráľovú vodu.
3. V piatok na sviatok Zjavenia Pána popoludní od 13:00 budeme požehnávať nahlásené domy a byty
v celom Krásne. Kto sa ešte dnes prihlási, dom a byt požehnáme až v ďalšiu nedeľu, pretože v nedeľu
na Krst Krista Pána budeme požehnávať domy a byty v Kalinove.
4. Tí, ktorí chcú prijať kňaza na koledu a na posviacku domu či bytu, nech sa prídu zahlásiť po
sv. omšiach do sakristie do budúcej nedele.
5. Ďakujeme našim deťom a mládeži za prípravu a dôstojné účinkovanie na Jasličkovej pobožnosti.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1111 – 1140
Kalinov: v utorok po sv. omši


Pozvánky