Úmysly

Pondelok

06:15 † Miroslav a Ivan | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † starí rodičia, rodičia z oboch strán a súrodenci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Jozef, Mária a Oľga | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia Resekovi a Eva | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Jozef, Marta a manžel: Vladimír | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna Šatková a za BP pre rodinu Šatkovu a Škandíkovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP a dary Ducha Svätého pre vnuka Pavla | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Mária a Jozef Marčekovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

07:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 Za BP a požehnanie pre Dušana, Hanku, Dominika, Adriana a Michaelu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † brat: Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Eva a Pavol, Marta a Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 Za BP pre Ľudovíta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Dnes je po svätých omšiach obvyklá výročitá novoročná ofera. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca január: v pondelok až stredu pozývame k svätej spovedi deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, ktoré si môžu vykonať siedmy z deviatich prvých piatkov. K svätej spovedi nech si prinesú na podpis brožúrku: „Mojich deväť prvých piatkov“, ktorú dostali pri prvom svätom prijímaní. K svätej spovedi pozývame i našich birmovancov. Ostatní, pokiaľ si nie ste vedomí smrteľného hriechu a nachádzate sa v stave Božej milosti k sviatosti zmierenia pristúpiť nie je nutné, nakoľko ste k nej pristúpili pred Vianočnými sviatkami. Inak pre tých, ktorí to potrebujú, sa bude spovedať každý deň, ráno i večer, pol hodinu pred svätou omšou. Sväté prijímanie prvopiatkovým chorým prinesieme vo štvrtok ráno od 8:00.

☩ V piatok na slávnosť Zjavenia Pána sa bude požehnávať trojkráľová voda, ktorú si môžete zobrať domov na pokropenie svojich príbytkov.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné (jasličková pobožnosť, koledovanie Dobrej noviny), hmotné, finančné i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; kominárske práce; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Prežívame prvé dni nového kalendárneho roka. Čo nám prinesie, nevieme. Nemala by nám však chýbať istota, že Bohu na nás záleží. Je s nami. Miluje nás, i keď to tak v ťažkých chvíľach nevyzerá. Nový rok je i vhodná príležitosť na náš nový začiatok. Skúsme pozornejšie objavovať Božie plány v našich životoch poznávaním Svätého písma a pokornou modlitbou.“


Pozvánky