Úmysly

Pondelok

06:15 Za + z rod. Hoľková, Šepeľová | Humenné
12:00 + Pavel, Mária, Vasiľ, Anna | Humenné
18:00 + Ján, Mária | Humenné

Utorok

06:15 Za duše v očistci | Humenné
12:00 + Oľga | Humenné
18:00 ZBP a vyriešenie rodinnej situácie - Michal | Humenné

Streda

06:15 ZBP pre manželov Marek a Žaneta | Humenné
12:00 + Michal | Humenné
18:00 + Jozef (pohreb 10.12.) | Humenné

Štvrtok

06:15 + Pavel | Humenné
12:00 + Anna, Štefan, Anna, Andrej | Humenné
18:00 Za + z rod. Matošová | Humenné

Piatok

07:30 + Helena | Humenné
09:00 + Jozef a Olina | Humenné
10:30 za farnosť | Humenné
18:00 + Jaroslav (5 výr.) | Humenné
10:30 ZBP Daniela (30 r.) s rodinou | Brestov
09:15 + Pavol, Jozef, Rozália, Marián | Gruzovce
08:00 ZBP Juraj | Slov.Volová
09:00 Za ružencové bratstvo | Dubník
10:30 Poďak. za r.2022 a vyprosenie milosti pre rodiny Pavol, Silvia, Martin, Verner | NsP

Sobota

07:00 Za odčinenie urážok Nepoškvr. Srdca PM | Humenné
18:00 ZBP Marián a Martina s rodinami | Humenné
08:00 Za ruženové bratstvo | Brestov
08:00 + Andrej, Dušan | Slov.Volová
07:30 + rodičia, manžel Viliam a teta Helena | NsP

Nedeľa

07:30 + Mária, Ján | Humenné
09:00 + Juraj, Mária, Michal, Mária | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP a poďak. Daniela (30 r.) a Maroš | Humenné
08:00 ZBP rod. Jevčáková | Brestov
10:30 ZBP Šimon, Sebastián | Gruzovce
09:15 ZBP rod. Kiškovská | Slov.Volová
09:00 ZBP jubilujúcich členov bohuznámej rodiny | Dubník
10:30 ZBP a dary Ducha Svätého - Olina a rodinou | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY PO 1. VIANOČNEJ NEDELI           2.1.2023 – 8.1.2023

• HE: V zbierke na Dobrú novinu ste prispeli sumou 2.480,00 €. Pán Boh zaplať!
• HE: Dnes popoludní o 14:30 bude Prvonedeľná pobožnosť spojená s adoráciou a požehnaním so
Sviatosťou Oltárnou. Srdečne vás pozývame.
• V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. Požehnávať ich
budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v piatok (06.01.) popoludní od 13:00 hod. Nezabudnite uviesť
telefonický kontakt na vás, aby sme sa s vami v prípade potreby vedeli spojiť. Nahláste ich do
stredy (4.1.2023).
• Farská kancelária bude zatvorená do 10.1.2023. Súrne prípady vybavíme po svätých omšiach,
pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.
• Starým a chorým vyslúžime sviatosť zmierenia a Eucharistiu vo štvrtok (05.01.) od 8:00 hod.
• HE: V štvrtok po večernej sv. omši adorácia nebude. Vo viacerých rodinách sa totiž koná tzv.
Trojkráľová večera.
• HE: Budúci týždeň je tzv. „prvopiatkový“. Nakoľko však ste ešte len krátko po Vianočnej spovedi
nebudeme spovedať ako zvyčajne. Tým, ktorí potrebujete sviatosť zmierenia sme k dispozícii
vždy ráno, naobed a večer pred sv. omšami a vo štvrtok (05.01.) od 17:00 do 18:00 budeme
k dispozícii všetci kňazi.
• Na sviatok Zjavenia Pána (06.01.) budeme pri všetkých sv. omšiach požehnávať vodu. Vo farskom
kostole bude umiestnená pri spovedniciach, odkiaľ si ju môžete odniesť do svojich príbytkov.
• 31. decembra v doobedňajších hodinách vo Vatikáne zomrel emeritný pápež Benedikt XVI.
Katolícku cirkev viedol od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265.
pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Myslíme na neho v modlitbách.