Úmysly

Pondelok

18:00 ✝︎ Rozália Gajdošová manžel Ján a ich synovia | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Michal Štekláč manž. Katarína a rodičia | Psiare
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka | Farský kostol

Streda

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Noriku | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 Za živú vieru pre deti | Farský kostol

Piatok

08:00 ✝︎ Michal | Psiare
09:30 ✝︎ Baltazár Forgáč, manž. Emília a deti | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Sobota

08:00 Pobožnosť prvá sobota | Kostol sv. Egídia
18:00 ✝︎ Rozália Grapková manžel Ákoš, deti a rodičia | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Jolana Švolíková jej bratia a rodičia | Psiare
09:30 ✝︎ František Mišík, manž. Katarína a syn Ľubomír | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Vo štvrtok bude pravidelná adorácia budeme sa modliť ako prvý štvrtok za nové duchovné povolania od 17 00 hod do 18.00 hod. Prvopiatková pobožnosť sa vynechá, lebo je slávnosť Zjavenia Pána.
  • V piatok je slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi. Sv. omše v našej farnosti budú slávené nasledovne: v Psiaroch o 8.00 hodine, v Orovnici o 9.30 hodine a v Hronskom Beňadiku o 11.00 hodine.
  • Na slávnosť Zjavenia Pána – požehnáme „trojkráľovú vodu“, kadidlo a kriedu, ktoré si môžete vziať do svojich domovov. Nádoba s požehnanou vodou bude umiestnená vo vstupe do kostola. Kto by mal záujem o požehnanie príbytku nech sa dohodne osobne s kňazom.
  • Budúcu nedeľu 8. jan. o 15.00 hod bude v bazilike sv. Benedikta vianočný koncert

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.