Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | adorácia od 15:00
18:00 | adorácia od 15:00

Piatok

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

So zármutkom oznamujeme, že emeritný pápež Benedikt XVI. 31.12.2022 o 9:34 zomrel v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Vložme ho do našim modlitieb.

Dnes po sv. omšiach je novoročná ofera. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

V piatok 06.01.2023 je Zjavenie Pána (Traja králi) – sv. omše ako v nedeľu, pri sv. omšiach budeme požehnávať Trojkráľovú vodu, ktorou si môžete pokropiť svoje príbytky.

V sobotu pred rannou sv. omšou bude Fatimská pobožnosť o 6:20.

Nasledujúcu nedeľu slávime Krst Krista Pána, končí vianočné obdobie.

Živý Betlehem bude v piatok 6.1.2023 pri Palárikovom dome, začiatok o 13:00.

V sobotu 07.01.2023 o 10:00 sa vo farskom kostole uskutoční formačno-modlitbové stretnutie služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Stretnutie je otvorené pre všetkých. Poslaním spoločenstva, ktorého duchovným otcom je kardinál Špidlík, je modlitba a obeta za kňazov.

Koledníci Dobrej noviny chcú poďakovať všetkým, ktorí ich prijali a zapojili sa. Vykoledovalo sa 3120 EUR, ktoré budú poslané na účet Dobrej noviny.

Deti, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže, si môžu po sv. omšiach prevziať v sakristii kostola odmenu.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

 


Pozvánky