Úmysly

Pondelok

07:00 za upratovačky | Bojnice

Utorok

16:30 + Petronela, Anna, Vladimír, Tomáš, Mária a starí rodičia | Dubnica
17:30 + Alojz a Judita Nemčekoví a rodičia z oboch strán a za starých rodičov | Bojnice

Streda

16:30 + Ján, Jozef a rodičia | Šútovce
17:30 + Oľga Cmarková | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Imrich Havasi a rodičia a rodiny Debrovská, Žiaková, Nikmonová, Vestenická a Konopová | Bojnice

Piatok

07:00 + Ladislav Letavaj (20. výr.) a syn Ivan | Bojnice
08:30 na úmysel biskupa | Šútovce
08:30 + Emil Čík a rodičia z oboch strán | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pánisovú a Máriu | Bojnice

Sobota

17:30 za porozumenie v rodine, zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie | Bojnice

Nedeľa

07:00 za živých a zomrelých členov rodiny Kotríkovej | Bojnice
08:30 poďakovanie za dar života, zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Šútovce
08:30 za uzdravenie manžela | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Jozef Uhnák a rodičia z oboch strán | Bojnice

Oznamy

Dnes je novoročná farská ofera.

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná  pobožnosť a o 15.00 h. vo fare duchovná obnova Rodiny Nepoškvrnenej.

Keďže ste viacerí pristúpili pred Vianocami k sv. spovedi, spovedanie k prvému piatku bude v tomto týždni nasledovné:

Dubnica – utorok od 16.00 h. (jeden),

Šútovce – streda od 16.00 h.,

Bojnice – štvrtok od 16.30 h. (jeden).

V piatok nespovedáme, lebo je sviatok a v ostatné dni spovedáme pol hodinu pred sv. omšami.

Spovedanie chorých v penzióne bude v stredu a po domoch vo štvrtok dopoludnia.

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole mariánske Večeradlo.

Vo štvrtok vo farskom kostole od 16.30 h. adorácia.

V piatok na slávnosť Zjavenia Pána, ktorá je prikázaných sviatkom, sa bude požehnávať trojkráľová voda, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. V Bojniciach len počas sv. omše o 10.00 hod.

V piatok (6. 1.) bude farskom kostole v Bojniciach po večernej sv. omši o 18.30 h. „Novoročný koncert“. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Počas zbierky na Dobrú novinu (26.12.) sa v kostoloch našej farnosti vyzbieralo 2310,- € na pomoc deťom v Afrike. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojim darom na pomoc chudobných deťom v Afrike.

Od Nového roku sa zvyšuje cena Katolíckych novín z 1 € na 1,50 €. Prosím vás, aby ste zaregistrovali túto zmenu a pri kúpe KN už zaplatili podľa novej ceny.

Ak niekto cíti povolanie ku kňazstvu a chce študovať v kňazskom seminári v Nitre za banskobystrickú (našu) diecézu, je potrebné, aby sa do konca februára prihlásil vo farskom úrade.

                                                                                                                           Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky