Úmysly

Pondelok

07:00 Za farnosť |

Utorok

18:30 + manžel Štefan, rodičia, svokrovci |

Streda

07:00 + rodičia Uramoví, brat Ján a švagriná Amália |
18:30 Za zdravie Kataríny a Božiu pomoc a požehnanie dieťatka |

Štvrtok

07:00 + Matúš |
18:30 + rodičia Anna a Vavrinec Križanoví a ich deti |

Piatok

07:00 + Dušan Spišák, sestra Helena a matka |
18:30 + rodičia Ondrej a Anna a starý rodičia Katarína a Tomáš |

Sobota

07:30 + Helena Kamenská a rodina |

Nedeľa

07:30 + Magdaléna Kulichová |
10:00 Za farnosť |

Oznamy

 • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omša ráno o 7.00 hod.
 • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
 • Upratovať kostol prosíme 6. skupinu v sobotu po rannej sv. omši.
 • Vo štvrtok ráno po sv. omši pozývame dôchodcov na spoločné raňajky na fare.
 • V štvrtok po večernej sv. omši pozývame na modlitby a spevy Taizé.
 • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mladých – pozývame aj bývalých birmovancov
 • Od dnešnej nedele sa môžete počas týždňa zapísať do akcie Adventný anjel. Budúcu nedeľu si po sv. omšiach budeme žrebovať svojho zverenca. Počas adventu sa budeme za svojho zverenca modliť – desiatok ruženca a kto bude chcieť tak potom môže svojmu zverencovi doniesť nejaký maličký darček pod vianočný stromček.
 • Na budúcu nedeľu je prvá adventná nedeľa. Pri omšiach posvätíme adventné vence.
 • Kňazský seminár v Nitre pozýva v termíne od 25.-27.11.2022 miništrantov od 15+ na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sú na stránke: ksnr.sk.
 • Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa pozýva dňa 29.11.2022 na deň otvorených dverí. Bližšie informácie na nástenke.
 • Dnes o 16.00 bude stretnutie miništrantov.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia. Pozývame vás a aj bývalých birmovancov.

Pozvánky