Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Leopold, Anna, Bernard a Mária | Farský kostol
17:30 + Katarína a Valent | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Danica a Jaroslav | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie rodiny a detí | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 + Anna, Augustín, Milan a Milana | Farský kostol
17:30 + Peter | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Mária | Farský kostol
17:30 Za ZBP rodiny Letkovej a Kromelovej | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za dar viery pre Janku, Martinu a Ľuboša | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíra | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

10:00 + Jozef, Emília a Štefan | Farský kostol
14:00 | Farský kostol - sobášny obrad
18:15 + Jozef, Irena a Kajetána | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Metod, Želmíra, Ľubica a Ivan | Farský kostol
14:30 + Anna a Peter | Farský kostol
18:15 + Šimon | Farský kostol
07:30 + Ernest, Petronela, Silvester a Dušan | Baničné
09:00 + Zuzana, Martin a Jozef | Baničné
10:30 + Klára a Valentín | Baničné
07:30 Za ZBP Ivana, Ladislava, Barborky a Kristiána | Klačno
09:00 + Vlasta a Anton Salucha | Klačno
10:30 + Peter | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1. ČERVENÁ STREDA: Na celom svete sa v stredu 23.11.2022 rozžiaria všetky chrámy a monumenty
na červeno. Nasvietením nášho farského kostola na červeno si chceme takto pripomenúť tých,
ktorí trpia pre svoju vieru.

2. REFORMA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA: Dnes je posledný termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky
do Ružencového bratstva.

3. POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: Adventné vence budeme požehnávať v sobotu večer o 18:15
h. a v nedeľu vo farskom kostole a na sídliskách pri všetkých sv. omšiach.

4. SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE, LISABON: Pozývame mladých, ktorí majú záujem o svetové dni mládeže
v Lisabone na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2022 (teraz v stredu) o 19:00 h. v priestoroch
spevárne (katakomb) na fare. Priblížime možnosti cesty, ubytovania a programu celého podujatia.

5. MILODARY A ZBIERKY:
▪ Bohuznámy obetoval na kuchyňu 100 €;
▪ V sobotu bude farská výročná odpustová ofera;
▪ Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

6. OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
▪ Michal DRUSKA, býv. v Ružomberku a Marana VÍŤAZOVÁ, býv. v Ružomberku, ohlasujú sa po tretí raz.

 

PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI

SVÄTÝ APOŠTOL ONDREJ NÁS VOVÁDZA DO ADVENTU
▪ Deviatnik k svätému apoštolovi Ondrejovi ako duchovnú prípravu na odpustovú
slávnosť začneme v pondelok 21.11. prvým dňom deviatnika, ktorý sa budeme modliť
pri každej sv. omši.
▪ Sv. spoveď pred odpustom bude v priebehu týždňa.

PIATOK (25.11.2022)
▪ Mládežnícka sv. omša s účasťou diakonov a bohoslovcov Kňazského seminára. Po
skončení sv. omše, od 19:00 h. začína adorácia (do 19:30 h. bude moderovaná a potom
tichá až do eucharistického požehnania o 21:30 h.).
▪ Nikodémova noc: v piatok počas celej adorácie budú v kostole k dispozícii na
duchovný rozhovor/ vedenie viacerí kňazi a rehoľná sestra. Tento čas a priestor je
určený najmä tým, ktorí nemôžu z rôznych príčin pristupovať ku sviatosti zmierenia.

SOBOTA (26.11.2022)
▪ 07:00 h. – ranné chvály;
▪ 09:30 h. – modlitba posvätného ruženca;
▪ 10:00 h. – slávnostná sv. omša;
▪ po sv. omši eucharistická procesia okolo námestia a záverečné slávnostné
požehnanie.
▪ Po skončení sv. omše vás všetkých srdečne pozývame na priateľské stretnutie
v priestore na námestí pred kostolom. Budú pripravené stánky s výrobkami našich
detí i občerstvením za symbolický príspevok.
▪ 18:00 h. – požehnanie a zasvietenie adventného venca na námestí pri fontáne.


Pozvánky