Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 1.skupiny.
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 | O 19:30 v Rajci Chvály. Srdečne Vás pozývame.

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná. V Ďurčine si pripomenieme 30. výročie posviacky kostola . Sv. omšu celebruje mons. Michal Keblušek.

Oznamy

Dnes 20.11. bude po sv. omšiach posledná farská zbierka na reštaurovanie veže kostola a fasádu v Ďurčine. Za milodary Pán Boh odplať.
   
  
Dnes vo farských kostoloch počas pobožnosti sa koná obnova zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Úplné odpustky možno za obvyklých podmienok získať aj pri verejnom recitovaní modlitby: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…
 
O 14:00 modlitba sv. ruženca obetovaná za mládež. Dnes je 37. Svetový deň mládeže.
 
Nedeľa 27.11. je prvá adventná nedeľa a bude sa konať požehnanie adventných vencov a sviec.
 
   
Každú sobotu po večernej svätej omši pozývame k modlitbe pri adventnom venci v areáli kostola. Budeme sa modliť za pokoj v rodinách, vo svete, zvlášť za ukončenie COVID 19.
 
V dňoch od 24.- 27.novembra 2022 bude v predajni Tesco Rajec prebiehať Tesco zbierka potravín a drogérie pre núdznych ľudí
 
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva starších miništrantov na víkendovú duchovnú obnovu. Prihlásuť sa môžete na e-mail ministranti@ksnr.sk  alebo správou na facebooku seminára
  

Koledníci dobrej noviny navštívia vaše domy v Rajci aj tento rok. Deti, ktoré chcú koledovať sa môžu prihlásiť tak, že rodičia napíšu e-mail hlavnémuá vedúcemu koledovania alebo sa deti zapíšu na papier, ktorí nachystaný v sakristii Možné je sa prihlásiť len do budúcej nedele 27. novembra. tel. číslo: 0902 476937 e-mail: andrejzan7@gmail.com

Dňa 9. decembra. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní. …Viac informácií
Deň otvorených dverí pozýva:

Gymnázium Kráľovnej pokoja  v Žiline, vo štvrtok, 24. novembra 2022 so vstupom o 10:00 v budove školy Na Závaží 2, v Žiline …Viac informácií

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline dňa 25.novembra 2022, informácie o štúdiu v 8 a 4 ročnej forme gymnázia, o školských a mimoškolských aktivitách školy …Viac informácií

V dňoch od 24.- 27.novembra 2022 bude v predajni Tesco Rajec prebiehať Tesco zbierka potravín a drogérie pre núdznych ľudí.

Pozvanie na jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných 25+ mužov a ženy.
Uskutoční sa 10. decembra 2022  v čase 8:30 – 17:00 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, chvály, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede…Prihlásiť sa môžete do 4. 12. 2022 cez web  https://skolskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. …Viac informácií a registrácia

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne Vás srdečne pozýva na jubilejný 10. benefičný koncert hospicu, ktorý sa uskutoční na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2022 o 15:00 h v Piaristickom kostole v Trenčíne. Predstaví sa slovenské operné duo La Strada. …Viac informácií

Z dôvodu nárastu cien energií musíme šetrne kúriť, pretože by sme neboli schopní platiť faktúry. Ročne  sme platili energie cca 20.000€. Biskupský úrad upozorňuje na 4 násobok = 80.000€.
Ďakujeme za pochopenie.
Večerné sv. omše v Rajci zatiaľ ostávajú o 18:00 h.

Podporiť ďalšiu záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Modlitby za duše v očisci,
– dvojmesečník Rádia Maria.

Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky