Úmysly

Pondelok

06:30 za + Annu, Vincenta, Imricha, Agnesu, Annu a Petra |
17:30 za + Emíliu, Annu, Ivana, Júliusa a Františka |

Utorok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny |
17:30 za + Justína, Vincenciu Chromekových, Jána, Annu, Antona a Kristínu |

Streda

06:30 za + Štefana, Jozefu, Martina a Zuzanu |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Emíliu |

Štvrtok

06:30 za + Augustína, Rudolfa a Pavlínu |
17:30 za + Emíliu, Jozefa Masárových a Ivana Bielika |

Piatok

06:30 za + Jána, Alojza, Štefana a Helenu |
08:30 za Boží ľud a Czš |
17:30 za + Jána |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodín Janky a Kataríny |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vieru, Sylviu, Michaelu, Petru, Mareka, Mateja a Jaromíra | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Alenu, Emíliu, Stanislava, Annu a Jána | 1. adventná nedeľa
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu pri príležitosti slávenia 80.tich narodenín a členov rodiny | 1. adventná nedeľa
10:00 na úmysel | 1. adventná nedeľa
18:30 na úmysel | 1. adventná nedeľa

Oznamy

34. nedeľa (Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme) – 20. novembra 2022

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok spomienku Obetovania Panny Márie;
  • v utorok spomienku sv. Cecílie, panny a mučenice;
  • v stredu ľubovoľnú spomienku sv. Klementa I., pápeža a mučeníka;
  • vo štvrtok spomienku Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov – vietnamských mučeníkov;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
  • 1. adventnú nedeľu

 

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30

Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2023 v kancelárii farského úradu bude prebiehať:

  • po rannej a večernej sv. omši: v stredu, vo štvrtok a v piatok;
  • po rannej sv. omši: v pondelok a v utorok.

Varovanie KR PZ SR Trenčín: v podobe ďalšieho konkrétneho prípadu, ktorý sa stal, si môžete v rámci prevencie ochrany seniorov, prečítať na webe farnosti a vo výveske.

Duchovná obnova pedagógov Czš a Mš: bude v utorok. Prednáška s duchovným zameraním začne o 14.30. Po nej bude nasledovať sv. omša o 15.00. Duchovný program pre pedagógov je prístupný pre každého, kto sa chce zúčastniť. Sv. omše ráno i večer zostávajú v pôvodnom čase podľa rozpisu sv. omší v tabuľke.

Sv. omša za účasti žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy: bude v piatok o 8.30, sv. omše ráno i večer ostávajú v piatok v pôvodnom čase podľa tabuľky rozpisu sv. omší.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Adoračný deň vo farskom kostole: bude v stredu.

Posviacka adventných vencov: bude v úvode všetkých sv. omší v 1. adventnú nedeľu a v sobotu s platnosťou na nedeľu.

Adorácia vo štvrtok: bude pozostávať z litánií k DS, desiatka ruženca, chvál, modlitby a eucharistického požehnania o 19.00. Úmysel adorácie je za chorých a nevládnych.

Vyrovnajte chodníky nášmu Bohu: je publikácia s adventnými zamysleniami. Autorom je náš pán kaplán. Publikáciu si môžete kúpiť v sakristii počas celého Adventu, cena je 2€.

Chorých k spovedaniu pred Vianocami: je možné prihlásiť v sakristii do piatku. Uveďte prosím ich meno, priezvisko a presnú adresu. Chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý prvý piatok, neprihlasujte.

Dobrovoľná zbierka potravín: organizovaná Slovenskou katolíckou charitou pre chudobné rodiny z nášho mesta bude prebiehať v obchodnom dome Tesco od štvrtka do soboty v čase 9.00 – 20.00. Kto by mal záujem pomôcť ako dobrovoľník jednu hodinu v piatok pri zbierke, prosíme nech sa nahlási prostredníctvom linku o zbierke na webe našej farnosti a na plagáte vo výveske, kde sa nachádza viac informácií. Spoločnosť Tesco podporí zbierku 20% z hodnoty darovaného tovaru.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Jesenná zbierka na charitu: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať charitné úsilie Cirkvi.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 7, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Vypočujme si PASTIERSKY LIST

biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež

Drahí mladí, počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie. Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest. Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi mostov tak, ako vládzeme. Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby. V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“ K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my – Biskupi Slovenska.

List treba prečítať v nedeľu 20.novembra 2022 na 37.svetový deň mládeže v rámci oznamov.

 

 

 

 


Pozvánky