Úmysly

Pondelok

06:30 + Veronika, Vladimír, Ján a ich rodičia |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámeho |

Utorok

06:30 + Alojz a rodičia |
18:30 Za pútnikov k sv. Charbelovi – v katedrále |

Streda

06:30 + Ernest a Helena |
18:30 + Ivan |

Štvrtok

06:30 + Viliam a Irena |
18:30 + Zoltán a ostatní zomrelí z rodiny |

Piatok

06:30 + Jozef a Katarína |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala |
18:30 + Jozef, Gustáv a Amália |

Nedeľa

07:00 + Janka |
08:30 + Pavol a rodičia |
10:00 za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 za posilu v utrpení v rodine | latinská
18:30 + Jozefína, Ignác a ich rodičia |

Oznamy

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Dnes sa po sv. omši uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu:

Na slávnosť Krista Kráľa sa pri sv. omšiach pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou koná modlitba zasvätenia ľudstva Božskému Srdcu Ježišovmu. Kto sa nábožne zúčastní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. V katedrále bude po sv. omši o 9:00, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone počas celého dňa a o 17:00 budú slávnostné vešpery.

Pobožnosť na sv. Charbela:

V utorok, 22. novembra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Táto večerná sv. omša o 18:30 bude mimoriadne v Katedrále na Hrade. Srdečne všetkých pozývame.

Požehnanie adventných vencov a sviec:

Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri sv. omši budeme požehnávať adventné vence a sviece. Môžete si ich položiť pred oltár.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na január – apríl 2023:

V sakristii je možné po sv. omši si zapísať úmysel na sv. omše na obdobie január až apríl budúceho roka.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o miesto bohoslužieb a takisto za všetky obety pre farnosť.