Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Vierka Damičová (1. výročie), † z rod. Damičovej a Fesekovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † rodičia Emília a Jozef Matejkoví, súrodenci a rodičia z oboch strán, † z rod. Chlebanovej a za ZaBP rod. Chlebanovej a Tomčányiovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Mária a Jozef Petrúškoví a za ZaBP rod. Petrúškovej a Daňovej | Nemšová

Štvrtok

18:00 † Ondrej, † z rod. Moravčíkovej, Gabrielovej a Rafajovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Piatok

18:00 † Jozef a Helena a za ZaBP rod. Sjekelovej, Vavrušovej a Jurigovej | Nemšová

Sobota

07:00 † Daniela Charvátová, + z rod. Charvátovej, Bagínovej a Vašinovej a za ZaBP týchto rod. | Nemšová
17:30 † Štefan, Michal, Jozefína a Michal a za ZaBP rod. Prosňanskej a Sedláčkovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Ivan, + z rod. Štefánkovej a Macharovej a za ZaBP rod. Štefánkovej a Schiszlerovej | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † Ján Búbela, Tibor Zderka, rodičia Búbeloví a Bahnoví a za ZaBP rod. Kňažkovej, Kováčovej a Zderkovej | Nemšová

Oznamy

  • Vo štvrtok 24.11.2022 po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov.
  • Budúca nedeľa je 1. adventná, preto pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Požehnaný adventný veniec je viac ako dekorácia, je symbolom Krista, ktorý prichádza ako Svetlo.
  • Tak ako po iné roky i v tomto roku sa bude koledovať Dobrá novina. Pozývame deti, ktoré majú záujem byť koledníkmi, aby sa prišli nahlásiť v piatok po večernej sv. omši do učebne vo farskej budove. Deti z Kľúčového sa stretnú na prvú adventnú nedeľu po sv. omši v sakristii kaplnky v Kľúčovom.
  • S blížiacimi sa vianočnými sviatkami iste budeme uvažovať o darčekoch pre svojich blízkych. Dávame do pozornosti knihu o Malých sakrálnych pamiatkach v našej farnosti, ktorú zostavil dp. Dominik Ondriáš, ktorá tiež môže byť vhodným darčekom.

 


Pozvánky