Úmysly

Pondelok

17:30 – + Milan, Eliška, Milan, Alena, Milan |

Utorok

06:15 – 1. Za zdravie a BP, pre deti, vnúčatá a pravnúčatá 2. + Margita, Serafín, Milan, Marta a Milan |
17:30 – + Anna, Mária, Pavol, Zuzana, Peter |

Streda

06:15 – + v rodine Tabačkovej |
17:30 – + Viliam, Marta |

Štvrtok

06:15 – Za zdravie a BP pre Máriu, Emíliu a Milana |
17:30 – + manžel Milan a rodičia a svokrovci |

Piatok

06:15 – + Kamila, Tomáš, Ján, Vladislava, Vendelín, Imrich, Ladislav, starí a krstní rodičia |
17:30 – Poďakovanie za 50 rokov manželstva a za spásu duše + Petra |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Jozef a Helena Brezaniovy |

Nedeľa

07:00 – + Anton, Ladislav, Anna, Jozef a Helena |
08:30 – + Jozef, Adela, Milan a Bohumil |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece. Prosíme Vás, aby ste vence alebo sviece uložili pred oltár, kde ich požehnáme. A následne si ich po skončení sv. omše vzali. Ďakujeme.
  • Budúcou nedeľou začíname Nový liturgický rok a to rok „A“.
  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola mladých a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
  • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
  • Vo štvrtok od 17:00 do 17:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac december.

Pozvánky