Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre syna Marka a vnuka Šimona | Františkánsky
18:30 + rodičia Juríkoví a Masároví | Františkánsky

Utorok

07:00 + Jozef, Terézia a rehoľná sestra Katarína | Františkánsky
18:30 + rodina Neradová a Veismanová | Františkánsky

Streda

07:00 za zdravie pre malé dieťa Barborku | Františkánsky
18:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + Anna, Mária a Magdaléna | Františkánsky
17:30 + Mária Bačková (zádušná) | Kostolište
18:30 + rodičia Gregor a Anna Vrablicoví a rodina z oboch strán | Františkánsky

Piatok

07:00 za Božie požehnanie pre Martu s rodinou | Františkánsky
18:30 + sestra Marta, švagor Jozef a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 za Božie požehnanie pre Máriu s rodinou | Františkánsky
18:30 + Celestína Kudláčová a rodičia | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + manžel Ľudovít Košík a rodičia | Františkánsky
08:00 + Peter Michalovič | Farský
09:00 + Zdenek a Anna Žouželkoví a Viola Michalovičová | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Anton a Júlia Kožuchoví, synovia a vnuci | Františkánsky
18:30 + rodičia Štoroví, Nízki, starí rodičia a švagriná Tamara | Františkánsky

Oznamy

  • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia.

  • V piatok o 17:00 h. bude v Pastoračnom centre modlitba Večeradla.

  • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach požehnáme adventné vence. Nezabudnite si ich priniesť :).

  • Na budúcu nedeľu sa bude konať Jesenná zbierka na charitu.

  • Na budúcu nedeľu popoludní o 16:00 h. vás pozývame do františkánskeho kostola na Adventný koncert študentov Cirkevného konzervatória v Bratislave spojený s požehnaním mestského adventného venca. Vstup je voľný.

  • Arcibiskupský úrad oznamuje, že koordinátorky hnutia Modlitby matiek pozývajú mamičky z Modlitieb matiek na stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu od 10:00 h. v Kostole Svätej rodiny vo Farnosti Bratislava – Petržalka.

  • Opäť vám s radosťou dávame do pozornosti, že v rámci tradičnej Malackej novény v dňoch 29.11. – 8.12.2022, budú v tomto roku opäť po 20 rokoch prebiehať v našej farnosti Ľudové misie. Pozvanie p. dekana prijali bratia Kapucíni. Plánujte si, prosíme, svoj čas tak, aby ste sa v týchto dňoch mohli misií zúčastňovať. Misijné kázne budú bývať pri sv. omšiach dopoludnia o 10:00 h., večer o 18:30h. a v Kostolišti o 17:00 h. Bližšie vysvetlíme a ostatný misijný program ešte ohlásime na budúcu nedeľu. Zároveň vás pozývame k modlitbe za hojný duchovný osoh misií pre celú farnosť. Nech je to naozaj požehnaný a milostivý čas pre všetkých.


Pozvánky