Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Dnes pri svätých omšiach sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia”, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
• V piatok bude v kostole svätého Jakuba Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00 hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
• V dňoch 24.11. – 27.11. bude prebiehať 11. ročník celoslovenskej TESCO zbierky potravín.
Naša farská charita zbiera v predajni v Krásne nad Kysucou vo štvrtok 24. 11. Zapojme sa,
nakúpme potraviny a darujme ich ľuďom v núdzi. Prejavme konkrétnu solidaritu s druhými!
• Pozývame všetkých ochotných zapojiť sa do akcie DARČEK Z LÁSKY. Na bočných oltároch
si môžete vybrať kartičku s menom, vekom a darčekom, ktorý by potešil konkrétne dieťa zo
sociálne slabšej rodiny našej farnosti. Darček spolu s kartičkou potom prineste do sakristie do
nedele 4. decembra. Dobrovoľníci z charity ich následne doručia.
• Počas celého adventu pozývame všetky deti a teenagerov zapojiť sa do tohtoročnej adventnej
aktivity. Spoločne budeme stavať Betlehem v kostole v Radoli. Každú adventnú nedeľu pridáme
do nášho betlehema 1 postavičku a vyhlásime výzvu do budúcej nedele. Každý, kto splní danú
výzvu, môže ju do nasledujúcej nedele napísať na papierik so svojím menom a vhodiť do
krabičky, ktorá bude položená pred Betlehemom. Po sv. omši sa vylosujú 3 výhercovia a každý
získa zaujímavú odmenu! Dúfame, že sa aj vy zapojíte.
• Na budúci týždeň pri nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece.
• Budúcu nedeľu, prvú adventnú, sa bude konať v kostoloch zbierka na charitu. Podporiť ju
môžete aj online na www.charitaza.sk

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele

 


Pozvánky