Úmysly

Pondelok

06:30 - Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka | † rodina Jančová, Pavlendová a živá rodina; † rodičia Križanovci, Rumanovci a živá rodina

Utorok

18:00 - Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka | † Anna Gajdošová, † a živá rodina; † Alexander, Viera, rodičia a živá rodina; za pomoc Božiu pre syna Jozefa a celú rodinu (otec Paľko)

Streda

06:30 - | † Juraj a Emília Uhrínovci (1. výročie); † Pavel Fabian, Elena r. Merková

Štvrtok

18:00 - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka | † Ján Výboh (30. deň); † Mária a Pavel Parillovci

Piatok

08:00 - | † Katarína a Pavol Vreštiakovci, starí rodičia Hriňovci, zať Jozef
18:00 - | Za dar viery pre deti a vnúčatá a za živú rodinu

Sobota

18:00 - | † Viera Melichová (1. výročie); † Magdaléna Strhárska (1. výročie)

Nedeľa

07:30 - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA | Za farnosť
09:00 - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA | † Stanislav Miškolci, † rodina a živá rodina (priamy prenos)
10:30 - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA | † Martin a Katarína Cibuľovci, syn Ján a živá rodina

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede.
  • V piatok večer bude sv. omša pre deti. Pozývame osobitne prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  • Na budúcu nedeľu 27.11. požehnáme adventné vence. Pred sv. omšami ich položte na oltár Božského srdca.
  • Na budúcu nedeľu 27.11. o 15.00 hod. v kostole (v Rozárke) bude stretnutie lektorov spojené s liturgickými prednáškami, ktoré budú viesť Mgr. Peter Staroštík, dekan v katedrále B. Bystrica a ThLic. Peter Lupták, tajomník biskupa. Pozývame všetkých, ktorí by chceli týmto spôsobom poslúžiť farnosti.
  • Kto sa chce zapojiť do deviatnika Svätá rodina hľadá prístrešie, nech sa zapíše do zoznamu pri oltári Panny Márie.
  • Svätovojtešské kalendáre si môžete prevziať každú stredu od 09.00 hod. do 11.00 hod. v kostole. Členský príspevok je 8 €. Môžete zobrať naraz aj viacerým.
  • Po dohode s krajským pamiatkovým ústavom chceme prerobiť kúrenie v kostole (tepelné čerpadlo).
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Pozvánky