Úmysly

Pondelok

06:00 Za chorých | Bazilika minor-Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:30 †Anna a Ján | Bazilika minor
18:00 Za duše v očistci | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Z rod. Koščákovej a Olekšákovej | Bazilika minor-Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
08:30 Za deti | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Rodinu | Bazilika minor
08:30 †Andrej (1. Výr) | Bazilika minor
18:00 ZBP Martin a Monika | Bazilka minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Štefan Olexa | Bazilika minor-Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilika minor
18:00 †Katarína, Jozef, Ľubomír | Bazilika minor

Piatok

06:00 Za zdravie pre Máriu | Bazilika minor
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 †Ján a Mária | Bazilika minor- detská
18:00 ZBP Ladislav a Mária | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †František a Ladislav | Bazilika minor
18:00 †Štefan, Zuzana a Milan | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00 †Ján, Katarína, Zuzana a Anton | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †Mária a Emil s rod. | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST

FARNOSŤ KEŽMAROK – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA , 20.11.2022

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV
Ponúkame Vám možnosť požehnať adventné vence, ktoré si vyrobíte alebo kúpite.
Prineste ich do našich chrámov v sobotu 26.11. na večernú sv. omšu
a v nedeľu 27.11. na dopoludňajšie sv. omše a položte ich pred obetný stôl.
Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu pravidelne
modlievali. Vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa
stali lepšími ľuďmi a kresťanmi
.

 

EKUMENICKÉ STRETNUTIE PRI ADVENTNOM VENCI
Na 1. adventnú nedeľu 27.11. o 15:00 hod. sa uskutoční Ekumenické stretnutie pri
adventnom venci v parku pred Mestskou knižnicou v Kežmarku. Stretnutie bude
spojené so zažatím 1. adventnej sviece. Srdečne Vás pozývame.

POZVÁNKA NA KONCERT
Kežmarská hudobná jeseň, jej 40. ročník, prináša koncert švédskeho gitaristu Alfa
Carlssona (komponoval hudbu pro Nobelovu cenu mieru) a českého trubkára
Jiřího Kotači (víťaz České jazzové sklizně 2020 a nominant na Cenu Anděl 2020).
Koncert sa uskutoční v stredu 23.11. o 18:30 hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku v Kežmarku. Vstupné je dobrovoľné.

ČERVENÁ STREDA ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV
V stredu 23. novembra sa bude konať tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojí,
aby sme poukázali na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu
vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou
mučeníkov. Málokto však vie, že najviac prenasledovaní vo svete sú kresťania. Až
300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša
Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov,
násiliu a smrti. Naša farnosť sa v stredu 23. novembra pripojí k tejto výzve týmto
spôsobom: 1. Nasvietime našu baziliku červenou farbou; 2. Pri všetkých sv.
omšiach budeme prosiť za prenasledovaných kresťanov; 3. Hneď skončení
večernej sv. omše (cca. o 18:45) pôjdeme z baziliky v sprievode so zažatými
sviecami na starý cintorín, kde sa pri kríži pomodlíme jeden desiatok
ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.“ Príďte vyjadriť svojou účasťou a
modlitbou solidaritu s prenasledovanými pre vieru.

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov ôsmeho, deviateho
ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s názvom Teofil
26. novembra po večernej sv. omši o 19:00, pred budovu charity.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN
Keďže 21. novembra končí Trnavská novéna, tak od utorka
22. novembra do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa budeme v
bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať Rádio Lumen.
Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príďte sa pomodliť spolu s nami do
baziliky alebo sa ich modlite s rádiom Lumen.

DETSKÉ RORÁTY 2022 SVÄTÝ DEDKO JOACHIM
Od pondelka 28.11. začneme opäť v našej farnosti osobitné rorátne sv. omše pre
deti. Budú sa sláviť každý pracovný deň (pondelokpiatok) o 16:30 hod. v
bazilike. Deti, čaká Vás zaujímavá téma „Svätý dedko Joachim“, ktorý bol
dedkom Pána Ježiša. Nezabudnite si priniesť elektrické lampášiky. Ale
nebojte sa, vždy Vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu začneme spoločným
sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme spoznávať biblické dejiny, o
ktorých nám bude rozprávať svätý dedko Joachim. Dostanete vlastný plagátik, na
ktorý si budete lepiť obrázky biblických postáv. Dostanete k tomu aj kontrolné
otázky. Priveďte aj Vašich rodičov, starých rodičov a súrodencov.
Tešíme sa na
Vás!

RORÁTNE SV. OMŠE
Od 28.11. do 16.12. budú v bazilike vo všedné dni ráno o 6:00 hod. rorátne sv.
omše. Budú to sv. omše ku cti Panny Márie iba pri svetle zažatých sviec. Na tieto
sv. omše si môžete priniesť lampáše so zažatými sviecami. Povzbudzujeme
Vás, aby ste prichádzali na tieto sv. omše. Ak Vám to čas a okolnosti dovolia,
skúste prísť v Advente na všetky tieto sv. omše, alebo aspoň na niektoré z nich.

ADVENTNÉ VENCE NA PODPORU AKTIVÍT S MINIŠTRANTMI
Blíži sa adventné obdobie a s ním aj veľmi pekná tradícia modlitby v našich
rodinách pri adventnom venci. Za pomoci ochotných ľudí aj my pripravíme pre
Vás adventné vence, ktoré si budete môcť zakúpiť. Predávať sa budú v budove
Charity vo štvrtok 24. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o
8:30 alebo po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18:00 hod. V
piatok 25. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 8:30, po
detskej sv. omši a po skončení večernej sv omše. Výťažok bude určený na
aktivity s miništrantmi. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

REPRÍZA FILMOVÉHO DOKUMENTU “SLOBODNÍ”
Pre veľký úspech kino Iskra uvedie reprízu filmového dokumentu “Slobodní” vo
štvrtok 24. 11. 2022 o 19.00 h. Dĺžka filmu 80 min. Film rozpráva o priateľstve
Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali “generálmi tajnej cirkvi”,
a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu.
Vstupné 5, EUR.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI PRI ADVENTNOM VENCI
Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom
adventom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Táto pobožnosť je pri
Farskom liste. Vezmite si ju. Môžete si ju stiahnuť aj z webstránky našej
farnosti v časti “Blog”. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite
sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání.
Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a
Vianoc.

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE DETI „CESTA DO BETLEHEMA“
Pre deti a ich rodičov sme pripravili aktivitu „Cesta do Betlehema“. Deti, ku
ktorým sa môžu pridať aj ich rodičia, každý deň za dobrý skutok vymaľujú jedno
políčko obrázku Betlehema. K tomu sú pripravené pre deti aj aktivity na každú
adventnú nedeľu. Obálku aj s presným návodom si môžete vziať počas týždňa v
sakristii baziliky. Dobrovoľný príspevok je 1 €.

PONÚKAME VÁM NÁŠ FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Počas leta sme v našej bazilike mali veľmi peknú kvetinovú výzdobu gladiol,
ktorú sme aj nafotili. Teraz Vám ponúkame stolový kalendár na rok 2023 s
krásnymi fotkami kvetov z našej baziliky. Môžete si ho zakúpiť pri východe z
baziliky. Ponúknite ho aj do Vašich rodín, príbuzným, taktiež ho vezmite do
Vašich úradov a kancelárií. Cena je 2, EUR.

ĎALŠIE ČÍSLO ČASOPISU NOVÉ HORIZONTY
Ponúkame Vám nové číslo časopisu Nové Horizonty časopisu pre teológiu,
kultúru a spoločnosť. Je to kvalitné čítanie. Dočítate sa v ňom napríklad
o význame synodality, ku ktorej povzbudzuje pápež František, alebo zamyslenie
na tému „Stratila sa mládež z Cirkvi?“. Časopis si kúpite pri východe z baziliky.
Cena je 1, EUR.

JESENNÁ ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU
Na 1. adventnú nedeľu (27.11.) sa vo všetkých katolíckych kostoloch
Slovenska uskutoční zbierka na charitu. Svoje milodary budete môcť vložiť do
pokladnice s názvom „Zbierka na Charitu“ pri východe z baziliky. Pri
východoch z našich kostolov si môžete vziať aj poštové poukážky a poslať
príspevok priamo na účet Spišskej katolíckej charity. Za podporu Vám ďakujeme.

S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO (Ž 122)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

STRETNUTIE S ALŽBETOU
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Stretnutie s Alžbetou. Je
to druhé tajomstvo radostného ruženca. V tejto časti sa dozviete duchovný
význam návštevy Božej Matky v dome svojej príbuznej Alžbety.

DUCHOVNÉ SLOVKO
V evanjeliovom úryvku na nedeľu Krista Kráľa Lukáš zobrazuje Ježiša, ktorý
zostáva až do konca solidárny s hriešnym človekom. Neopúšťa človeka, neodchádza
z kríža. Na kríži to nie je Boh, kto súdi človeka, ale Boh, ktorý sa necháva súdiť
človekom. Na ničivé násilie odpovedá novým začiatkom, ktorým je odpustenie. To
znamená, že večná Božia láska neopúšťa človeka ani tam, kde sa človek stavia proti
Bohu. Smrťou Božieho Syna nejde o poriadok, ktorý treba obnoviť, ale o človeka,
ktorý má byť spasený. Ježišova cesta spásy vedie od násilia k zmiereniu. Na túto
cestu sme aj my pozvaní vykročiť.

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky