Úmysly

Pondelok

06:15 za dar uzdravenia pre Emíliu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre členov modlitieb matiek | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † súrodenci: Iveta a Ladislav | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ján Majerko a rodičia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † z rodiny Lukáčovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † z rodiny Baginovej a Pružincovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP pre rodinu Emila Dašku | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre rodinu Baginovu a Pružincovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Alfréd a Zita a ostatní † z rodiny | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za Božie požehnanie a dary DS pre Simonu a Žanetu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † z rodiny Jancovej: Ladislav, Jozef, Vojtech a rodičia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Hana a Milan Vraníkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 za našich kňazov | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Dnes je ôsma účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Na budúci týždeň bude zbierka na charitu. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Dnes sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

☩ 25. XII. sa o 15:00 uskutoční v našej farnosti jasličková pobožnosť. Deti, ktoré by sa chceli do nej zapojiť, najmä tretiaci a birmovanci, nech si zoberú prihlášku zo sakristie kostola alebo v škole a odovzdajú ju sestre Damiane v škole, prípadne na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční v piatok: 25. XI. o 15:45 vo farskej klubovni.

☩ Saleziánski spolupracovníci organizujú zbierku bicyklov na podporu dochádzky detí do školy v africkom štáte Gambia. Týmto spôsobom chceme podporiť projekt, ktorý zastrešuje organizácia Kola pro Afriku so sídlom v Ostrave. Zozbierané bicykle sa po oprave prepravujú loďou do Afriky. Viac info na: https://kolaproafriku.cz/. Zbierajú sa pojazdné i nepojazdné, moderné i „starožitné“ bicykle, súčiastky na bicykle a náradie na opravu bicyklov, ktoré môžete prinášať pani Miriam Janegovej – Košecká 25/11, Ilava v termínoch: 25. XI. v čase: 16:00 – 20:00 a 28. – 30. XI. v čase: 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, prípadne po vzájomnej dohode (t.č.: 0904 / 738 648).

☩ Pri svätých omšiach v sobotu večer a v nedeľu sa budú požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť dopredu pred obetný stôl.

☩ Na prvú adventnú nedeľu Vás pozývame o 17:00 do farského kostola na koncert kapely KAPUCÍNI. Vstupné je dobrovoľné. Po koncerte bude v parku požehnaný adventný veniec a zasvietená prvá svieca.

☩ Po svätých omšiach na I. – III. adventnú nedeľu bude pred farským kostolom opäť možnosť zakúpiť si domáce vianočné oblátky, čím prispejete na opravu farského kostola. Cena za klasické oblátky: 3,00 € a za orechové: 4,00 €. Rovnako bude možné zakúpiť si aj sadu (7 kusov) drevených gravírovaných vianočných ozdôb za 13 €. Pri nákupe dvoch a viac sád bonus k tomu. Na farskom úrade je možnosť zakúpiť si knihu: „Ilava a okolie z neba“ – cena za kus: 20 € alebo obraz kostola – cena za kus: 10 €. Za všetky obetované príspevky veľmi pekne ďakujeme.

☩ Počas adventného obdobia pozývame všetky deti na zapojenie sa do zbierky sladkostí a dospelých do zbierky teplákových súprav a legín pre dievčatá. Do pripraveného koša pred obetným stolom budete môcť vkladať svoje dary, ktoré poputujú k deťom do cirkevného detského domova na Ukrajine.

☩ Spoločná predvianočná svätá spoveď bude v našej farnosti v piatok: 16. XII. Prosíme, aby ste si v rámci svojich možností čím viacerí zariadili čas a zúčastnili sa jej a nenechávali si ju tak na poslednú chvíľu, aby sa nestalo, že zostanete bez svätej spovede.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – poukázané na farský účet: 2x – 10 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; práce v krypte a na povale kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Prijať život v Kristom kráľovstve znamená sviatostne a praktickým životom byť spojený s Kristom a už tu na zemi sa pripravovať na stretnutie s ním v nebeskom kráľovstve. Bojovať proti Kristovmu kráľovstvu znamená stále súdiť a križovať všetko, čo je spojené s Kristom a jeho Cirkvou.“


Pozvánky