Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | od 15:00 adorácia
18:00 | od 15:00 adorácia

Piatok

07:00 |
16:00 | pre birmovancov
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Budúcu nedeľu – na 1. adventnú nedeľu sa bude konať v kostoloch zbierka na charitu. Podporiť ju je možné aj online na www.charitaza.sk. Ďakujeme

Deň charity. V súvislosti so zbierkou, ktorá sa koná na budúcu nedeľu aj v našej farnosti budeme mať Deň charity. V našej farnosti pôsobí Diecézna charita – Dom sv. Gianny ale aj naša Farská charita. Pri sv. omšiach chceme predstaviť ich misiu a pôsobenie u nás v Čadci.

Červená streda – symbol mučeníctva a prenasledovanie pre vieru – pripomíname si tých, ktorí trpia pre svoju vieru. Na celom svete sa v stredu 23.11.2022 chrámy a monumenty rozžiaria načerveno.

Vo štvrtok pokračuje kurz Náboženstvo pre dospelých pri sv. omši o 18:00.

V piatok o 16:00 bude sv. omša pre birmovancov.

Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov, ktoré si môžete priniesť.

V dňoch od 24.11 do 27.11. bude v predajni Tesco Čadca prebiehať Tesco zbierka potravín, drogérie pre núdznych ľudí. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.

Spoločenstvo Martindom a organizačný tím vás všetkých srdečne pozýva na otvorený večer chvál pod názvom Obnova Kysúc v piatok 25.11.2022. Začiatok je o 18:00 sv. omšou vo farskom kostole, po nej nasledujú chvály v pastoračnom centre pod vedením Martindom Worship z Bratislavy a Mária Tomašika. Na stretnutí bude možné prijať modlitbu za osobné úmysly.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Horná ul. a Rieka

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky