Úmysly

Pondelok

17:00 Fars.kost. /maď. |
18:00 +manžel Ján | Fars.kost. /slov.

Utorok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava a Martu | Kost.sv.Jozefa/slov.

Streda

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + otec, syn, zať a dedko | Fars.kost./slov.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + členov r. Šoltýnskej a Janálovej | Fars.kost./slov.

Piatok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + rodičia Hladký a dcéra Mária | Fars.kost./slov.

Sobota

07:00 | Fars.kost. /maď.
08:00 + rodičia, syn s manželkou a vnuk | Fars.kost./slov.

Nedeľa

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 + rodičia z oboch strán a sestra Mária | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (20.11.2022)

  • Svätomartinská zbierka

Minulú nedeľu sa vrámci Svätomartinskej zbierky vyzbieralo 1 683,51 eur.Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • Púť k blahoslavenej sestre Zdenke

Pozývame Vás na pútnickú svätú omšu k blahoslavenej sestre Zdenke, ktorá bude v sobotu o 17:00 v Kostole Povýšenia sv. Kríža.

  • Výroba adventných vencov, ich požehnanie, adventné kníhkupectvo

V sobotu od 9:00 do 12:00 si môžete prísť do pastoračného centra vyrobiť adventný veniec. V nedeľu pred svätými omšami bude požehnanie vencov.

Počas výroby vencov, ako aj počas celého adventu, bude v pastoračnom centre otvorené adventné kníhkupectvo.

  • Adventný koncert

Pozývame Vás na adventný koncert, ktorý bude budúcu nedeľu o 15:00 vo farskom kostole

  • Oslava sv. Mikuláša

Už teraz Vás pozývame osláviť sv.Mikuláša patróna nášho farského kostola a našej farnosti. Slávnostná sv.omša bude sobotu 3.12. o 9:30. Po svätej omši bude prednáška a diskusia s misionárom bratom Vavrincom Vadkertim OFM, ktorý pôsobil 8 rokov v Bolívii a 2 roky v Maroku.

  • Biblické triá

Dnes je posledná možnosť prihlásiť sa do biblických trií. Prihlásiť sa dá na adrese trio@beracha.sk . Viac informácií o biblických triách nájdete na farskej stránke.

  • Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach jesenná zbierka na charitu

 

V Bratislave, dňa 20.11.2022                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky