Úmysly

Pondelok

07:00 + Zuzana a Jozef Holička, ich rodičia a sestra Mária | Bojnice

Utorok

16:30 + Stanislav Bobula | Dubnica
17:30 + Leon Praženica a dcéra Ľubka | Bojnice

Streda

16:30 + Pavol a Gizela Mederová a rodičia z oboch strán | Šútovce
17:30 poďakovanie za 50. rokov života syna Romana | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Gejza Pipíška | Bojnice

Piatok

16:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Dubnica
17:30 + z rodiny Dojčinovičovej | Bojnice

Sobota

17:30 poďakovanie za 85. rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu a + Peter, Michal, súrodenci a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Ivan | Bojnice
08:30 + rodičov, Michal a Anna a ich deti | Šútovce
08:30 + Ondrej, Bernardína a syn Dušan | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Lýdia Holičková a rodičia | Bojnice

Oznamy

Dnes je novembrová zbierka na kostol.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Požehnanie adventných vencov bude na budúcu nedeľu v Šútovciach a v Dubnici a počas všetkých sv. omši v Bojniciach. V Bojniciach aj  v sobotu večer.

Jesenná zbierka na seminár bola 864 €. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Od konca októbra začala po našej diecéze putovať relikvia sv. Františka Xaverského. V našej farnosti bude na budúcu nedeľu 27. novembra 2022. Uctíme si ju spoločne po každej sv. omši v Bojniciach a v Dubnici krátkou pobožnosťou spojenou s požehnaním s relikviou.

Na budúcu nedeľu 27. novembra sa uskutoční vo farskom kostole v Bojniciach o 15.00 h. koncert komorného speváckeho zboru OMNIA zo Žiliny.

Vo štvrtok som začal zapisovať úmysly na sv. omše na budúci rok. Ešte ostali voľné miesta, preto budem pokračovať v zapisovaní vo fare až pokiaľ sa nenaplní celý rok. Zapisovať budem vždy v čase úradných hodín (v pondelok od 8.00 – 10.00 h. a v stredu od 8.00 – 10.00 a od 14.00 – 16.00 h).

O dva týždne v sobotu 3. decembra po večernej sv. omši príde do nášho farského kostola v Bojniciach  sv. Mikuláš. Prosíme rodičov alebo starých  rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa dostalo darček od sv. Mikuláša, aby v priebehu tohto týždňa po sv. omši prišli do sakristie /v Bojniciach alebo v Dubnici/ nahlásiť meno dieťaťa a priniesli 3 €. Nahlásiť sa treba do budúcej nedele 27. novembra 2022.

                                                                                                                                                 Anton Eliaš, farár                                                                                                                      

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky