Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie a BP pre Oľgu, Jána a ich deti | Kraus
09:00 + manžel Štefan a syn Štefan | Kraus
09:30 Lieskovec-miestny úmysel | Kaniansky
10:30 + rodina Gábrišová a Bilická | Ščúry
18:00 Za zdravie a BP pre Milana, Gabriela a Timku | Ščúry

Utorok

06:30 + Jozef Lokaj a súrodenci | Ščúry
12:00 + Marta a manželia Elena a Ján | Kaniansky
17:00 + Magdaléna Kuricová (10. výročie), manžel Peter a synovia | Ščúry

Streda

06:30 + Marian Kurčík, Ján a Elena Čavojoví | Ščúry
12:00 + Agnesa a Ján Biboví a ich deti | Kaniansky
17:00 + Ján Jančiar (2. výročie) | Ščúry

Štvrtok

06:30 + Ján Jančiar (2. výročie) | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre súrodencov s rodinami | Kaniansky
17:00 + Oľga Žigmundová | Kraus

Piatok

06:30 + Ondrej a Katarína | Kraus
12:00 + Michal Boďo, Ernest Švec s manželkou Rozáliou, Jozef Boďo s manželkou Máriou | Kaniansky
17:00 + rodičia Albert a Emília a Ján Kliment | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus

Sobota

06:30 + Mária, Ján, Marián, Katarína a Ružena | Kaniansky
16:00 Za zdravie a BP pre Annu Vandákovú a Máriu Rapčanovú | Kraus
16:00 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry

Nedeľa

07:00 Za členov ružencového bratstva | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus
10:30 + Mária Mojžišová 1. výročie | Ščúry
11:00 Zolná - miestny úmysel | Kraus
18:00 + Peter, Mária, Jozef, Peter, Terézia a Ingrid | Ščúry

Oznamy

 • Dnes od 14:30 hod. budú koledníci s Dobrou novinou navštevovať prihlásené domácnosti.
 • Sväté omše budú počas sviatkov nasledovne:
 1. 26. 12. (pondelok – sv. Štefana) – o 7:00, 9:00, 10:30 o 18:00 (rocková) a v Lieskovci o 9:30 hod.
 2. 31. 12. (sobota – sv. Silvestra) – ráno o 6:30 a večerné o 16:00 hod. (vo Zvolene i v Lieskovci).
 3. 1. 1. (nedeľa – Panny Márie Bohorodičky) – sväté omše budú v nedeľnom čase, večerná bude o 18:00 hod.
 4. V ostatných dňoch budú sväté omše vo zvyčajnom čase. Od 2. januára sa večerné sväté omše počas týždňa presúvajú na 18:00 hod.
 • V pondelok o 18:00 hod. bude tradičná Štefanská rocková svätá omša a koncert (link). Po koncerte bude možné finančne podporiť mladých vo farnosti. Vďaka zbierke pre farskú mládež budeme môcť zakúpiť aj zvukovú a inú techniku pre dôstojné fungovanie (najmä) mládežníckych zborov.
 • V piatok bude pri večerných svätých omšiach Požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa.
 • V sobotu budú sväté o 16:00 hod. vo farskom kostole a vo filiálnom kostole v Lieskovci spojené s tradičným zhodnotením roka a ďakovnou koncoročnou pobožnosťou. Spevom hymnu Teba, Bože, chválime možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Na nový rok v deň prikázanej slávnosti Panny Márie Bohorodičky je Svetový deň pokoja. Úplné odpustky je možné získať účasťou na verejnej modlitbe a speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.
 • Ďakujeme rodinám, ktoré pripravovali raňajky po rorátnych svätých omšiach počas adventu. Úprimné Pán Boh zaplať patrí tiež kostolníčke sr. Antonelle za obetavú každodennú prípravu kostola.
 • Farská kancelária bude oficiálne pre verejnosť zatvorená do 8. januára. V nevyhnutných prípadoch si môžete dohodnúť stretnutie s konkrétnym kňazom vopred (telefonicky alebo osobne). Na e-mailovú komunikáciu sa budeme snažiť odpovedať priebežne.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky