Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 | Farský kostol
11:00 + Tibor | Farský kostol
14:30 + Štefan | Farský kostol
18:15 Na úmysel Mária | Farský kostol
07:30 | Baničné
09:00 + Štefan, Vladimír, Jolana, Ignác a Libor | Baničné
07:30 + Erika, Augustín, Štefan a Mária | Klačno
09:00 Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Katarína Nižňanská | Farský kostol
17:30 + Katarína | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie požeh. pre Miroslava a deti | Farský kostol
17:30 + Ivan | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Katarína, Mária, Michal, Martin | Farský kostol
17:30 Za obrátenie hriešnikov | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie požeh. pre Vladimíra s rodinou | Farský kostol
17:30 | Baničné
17:30 | Rybárpole - odpust
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za ZBP pre deti Petra, Máriu a Mareka a vnúčatá Samuela a Sáru | Farský kostol
15:00 Za dobrodincov kostola + Anna, Juraj, Daniel a Jaroslav | Farský kostol
15:00 | Baničné
15:00 | Klačno
15:00 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
16:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 +Agneška | Farský kostol
14:30 + Benjamín, Emília, Anna, Marián, Hana | Farský kostol
18:15 Na úmysel Mária | Farský kostol
07:30 + Vladimír a zosnulých s rodiny | Baničné
09:00 Na úmysel celebranta | Baničné
09:00 Na úmysel celebranta | Baničné
10:30 + Stanislav | Baničné
07:30 + Peter Fliega (1. výročie) | Klačno
09:00 + Alojz (1. výročie) | Klačno
10:30 Na úmysel celebranta | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ: Dnes na sviatok Božieho narodenia Vás srdečne pozývame na
jasličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili naše deti. Uskutoční sa o 16:00 h. vo farskom kostole.

2) DOBRÁ NOVINA: Koledovanie Dobrej noviny sa uskutoční na sviatok sv. Štefana (pondelok) na
Baničnom po sv. omši o 09:00 h. Kto má záujem podporiť projekty Dobrej noviny, pokladničky sú
umiestnené vzadu v každom kostole.

3) POŽEHNANIE NOVÝCH DOMOV A BYTOV: Kto má záujem o požehnanie nového príbytku, môže sa
zapísať v sakristiách kostolov.

4) ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA: V sobotu o 15:00 h. vo farskom kostole i na Baničnom
a Klačne sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka.
Na prelome starého nového roka bude farský kostol otvorený od 23:30 h.

5) OBNOVA MANŽELSKÝCH SĽUBOV NA SVIATOK SV. RODINY: Na sviatok sv. Rodiny si manželia
môžu obnoviť manželské sľuby pri sv. omši o 16:00 h. Manželské páry prosíme, aby si sadli
v laviciach vedľa seba.

6) PRIHLÁSENIE NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA: So začiatkom Nového kalendárneho roka začíname aj
s prípravou na prijatie sviatosti birmovania.
Je určená pre žiakov 8. a vyšších ročníkov. Prihlášky si môže kandidát birmovania vyzdvihnúť od
01.01.2023 iba osobne v sakristiách kostolov po sv. omši od kňaza.

7) BURZA KNÍH: Doteraz sa z burzy kníh vyzbieralo 183 €, ktoré budú použité na rekonštrukciu
spevárne na fare. Knihy, ktoré by ste chceli posunúť ďalej, položte na stolík vzadu vo farskom
kostole.

8) KONCERTY:
▪ 27.12.2022 o 18:30 h. vo farskom kostole: Vianočný koncert (Kéfas).
▪ 01.01.2023 o 19:30 h. vo farskom kostole koncert vianočných kolied, ktorí si pripravili naši mladí.

9) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Milodary na kostol a pre potreby farnosti: Bohuznáma 20 €; Bohuznáma rodina 50 €;
Bohuznáma rodina 50 €; Bohuznáma na kostol v Klačne 50€; bohuznámi manželia na kuchyňu
na fare 50 €; bohuznámy obetoval na rorátne raňajky pre deti 100 €.
❑ Dnes, na sviatok Božieho narodenia, je výročná farská ofera.

10) POĎAKOVANIE: duchovnú obnovu pre miništrantov; deťom a rodičom za účasť na rorátnych sv.
omšiach a rorátne raňajky; učiteľom, rodičom a žiakom ZŠ sv. Vincenta za prípravu Vianočného
mestečka; skautom za Betlehemské svetlo; všetkým, ktorí pripravovali vianočnú výzdobu v našich
kostoloch.


Pozvánky