Úmysly

Nedeľa

07:00 † Milan a Terézia Klačmanoví, starí rodičia z oboch strán, sestra Terézia a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | Š
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Poďakovanie za zdravie, Božie požehnanie a prosba o Božiu pomoc, ochranu Panny Márie a za dary Ducha Svätého pre živú rodinu | R
18:30 † brat Jozef | K

Pondelok

07:00 Za kňazov farnosti Nové Mesto | R
09:00 Za obrátenie manžela a † rodinu Štedrovú, Pavlíkovú, Durcovú a Kováčikovú | Č
11:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary DS pre celú rodinu | K
18:30 † rodičia a brat a za Božiu pomoc pre živú rodinu | Š

Utorok

07:00 Poďakovanie Pánu Bohu za roky života | R
18:30 † Vasil Dumitreska (pohrebná) | K

Streda

07:00 † manžel Zdenko a za Božiu pomoc pre živú rodinu | K
17:00 † Ján Daniel (1. výročie) | R

Štvrtok

07:00 † rodičia z.o.s. | R
18:30 † rodičov Vojtecha a Jozefínu Špalkových a brata Igora a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu | Č

Piatok

07:00 † manžel, rodičia, ostatná rodina a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | K
17:00 † rodičov a ostatnú zosnulú rodinu | Č

Sobota

07:00 † Ján Toráč (1.výročie ) | Č
17:00 † dekan Jozef Gábriš | R
18:30 † Karol Beňo (ďakovná pobožnosť) | Č

Nedeľa

07:00 † manžel Pavol a jeho † rodičia | K
09:00 Za farníkov | Š
11:00 Za obyvateľov mesta | Č
16:00 Na úmysel sestier de Notre Dame | Č
18:30 † brata Pavla a Petra a krstného otca Pavla a Božiu pomoc pre živú rodinu | R

Oznamy

1. Dnes o 12.00 pri sledovaní požehnania Urbi et Orbi môžeme získať plnomocné odpustky.

2. Dnes v nedeľu Narodenia Pána bude po sv. omšiach tradičná farská ofera.

3. Dnes po večernej sv. omši, vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín – spievané vešpery – v našom farskom kostole.

4. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00. https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

5. Zajtra na sviatok sv. Štefana  budú sv. omšeako v nedeľu.

6. Pozývame vás na živý Betlehem, vianočné predstavenie, v pondelok 26.12. o 16.00 na nádvorí fary – prepozitúry. Vystúpia deti a mladí zo Spojenej školy sv. Jozefa. Potom vás pozývame na vianočný punč. Ak chcete, môžete priniesť koláčiky na ponúknutie.

7. Koledovanie Dobrej noviny prebieha 27. a 28. decembra.

8. V piatok na sviatok Svätej rodiny bude pri omšiach obnova manželských sľubov.

9. V sobotu na Silvestra bude o 17.00 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na záver roka a so záverečnou bilanciou za farnosť. Pri speve hymnu Te Deum môžeme získať plnomocné odpustky.

10. Pán kaplán Pavol bude organizovať Silvester pre mladých (vo veku od 14 do 25 rokov). Program bude: spoločná večera, hry, film a modlitba. Srdečne vás pozývame. Kto by mal záujem, zapíšte sa v sakristii alebo napíšte na email: pavol.reisel@gmail.com

11. V sobotu o 23.30 bude vo farskom kostole polnočná adorácia na prelome rokov. Pozývame vás v tichu a s Eucharistickým Kristom vstúpiť do nového roka.

12. Na budúcu nedeľu 1.1. 2023 na slávnosť P. Márie Bohorodičky bude o 11.00 omša za naše mesto, zúčastnia sa jej členovia vedenia mesta. V tento deň môžeme získať plnomocné odpustky pri speve hymnu Veni CreatorSpiritus.

13. Na budúcu nedeľu o 16.00 bude v kaplnke Školských sestier de Notre Dame sv. omša titulu kaplnky – patrónky P. Márie Bohorodičky.)

14. Kancelárske hodiny v tomto týždni budú nebudú. Súrne veci môžete dohodnúť telefonicky.

15. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č.4.

16. Pozývame vás na Trojkráľový koncert v našom farskom kostole v piatok 6.1. 2023 o 16.00 h. Spievať bude Bratislavský chlapčenský zbor a sólisti Jana Juríčková a Marián Pavlovič. Vstupné je dobrovoľné, použité bude na podporu Organizácie muskulárnychdistrofikov. Plagát je na výveske i webe.

17. Od 6.1. budeme chodiť posviacať príbytky. Nahlásiť sa môžete v sakristii.


Pozvánky