Úmysly

Pondelok

07:30 |
09:00 | Radoľa
09:00 | B. Lehota
10:30 |

Utorok

06:30 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |
18:00 | Radoľa

Sobota

16:30 | B. Lehota
18:00 | Radoľa
18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• V pondelok na sviatok sv. Štefana o 15:00 vás deti z CVČ sv. Jakuba pozývajú na divadelné
predstavenie VIANOČNÁ SPRÁVA.
• Piatok budeme sláviť sviatok Svätej rodiny. Pri svätých omšiach bude požehnanie rodín
a obnovenie manželského sľubu pre manželov. Po sv. omši bude v kostole Panny Márie
Eucharistická adorácia.
• V sobotu (31. decembra) po svätých omšiach bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré
nám Pán Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve
hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
• V nedeľu slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pri speve Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
• Aj tento rok sa v našom meste bude konať koledovanie Dobrej noviny 28. ročník na pomoc
najchudobnejším v Afrike. Koledovanie bude prebiehať na sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov
6. januára. Ak chcete, aby koledníci prišli aj k vám, treba sa nahlásiť v sakristii do 26. XII. 2022.
• V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre
dospelých. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk, alebo aj
na našej farskej stránke fpmknm.sk .
• Dnes sa koná výročná ofera a na budúcu nedeľu prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za
milodary Pán Boh zaplať.
• Časopis našich farností KYSUCKÉ ZVONY si môžete vziať vzadu na stolíku za dobrovoľný
príspevok. Nájdete v ňom všetky dôležité informácie a rozpis sv. omší.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.

Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a lásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Michal Meliš


Pozvánky