Úmysly

Pondelok

06:30 Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok | † Ivicka Packová
09:00 Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok | † Viktor a Júlia Horváthovci a živá rodina

Utorok

08:30 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok | † rodina Škvarková, Štefan, Mária, Anna, Jozef, rodičia z oboch strán a živá rodina; † rodina Výbošťoková, Besedová a Pálková

Streda

06:30 Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok | † Jozef Kohút a živá rodina; † Anton Hronček (30. deň)

Štvrtok

18:00 | † Anna (30. deň) a Ondrej Krutkovci, syn Ondrej, Ľudmila a Štefan Milčíkovci; † Helena a Peter Brhlíkovci a živá rodina

Piatok

08:00 Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok | † Anna Notová; † Ondrej a Marta Hriňovci, pomoc Božiu pre deti a vnúčatá

Sobota

16:00 Sv. Silvestra I., pápeža, spomienka | Za dar lásky pre rodiny našej farnosti

Nedeľa

07:30 PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť | † Júlia, Viktor Horváthovci a ostatná † rodina
09:00 PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť | Aby sme pod ochranou Panny Márie vyrástli na milujúcich manželov (priamy prenos)
10:30 PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť | Pomoc Božiu pre Magdalénu s rodinou

Oznamy

  • Koledovanie v rodinách bude v utorok 27.XII. a začne sa po požehnaní koledníkov pri sv. omši o 8.30 hod.
  • V piatok 30. XII., na sviatok Svätej rodiny bude počas sv. omše požehnanie rodín s obnovením manželského sľubu.
  • V piatok 30.XII. bude výstup na Sitno. Stretneme sa o 10.00 hod. pod kostolom pri klube dôchodcov.
  • V sobotu 31.XII. bude ďakovná sv. omša Te Deum o 16.00 hod. Od 23.00 hod. do 23.45 hod. bude adorácia na záver roka. Potom pozývame na faru na novoročný prípitok.
  • Veriaci, ktorí máte nové alebo obnovené domy a máte záujem o požehnanie domov, dohodnite sa na fare. Dom, ktorý už požehnal kňaz, môže teraz požehnať aj otec rodiny alebo ktokoľvek z rodiny. Obrad požehnania bude na papierikoch pri bočnom vchode aj na farskom facebooku.
  • Dnes je vianočná farská ofera.

Pozvánky