Úmysly

Pondelok

08:00 + Ján, Justína, rodičia z oboch strán a + rodina Jarábková |
09:30 + otec Štefan a + syn Štefan |
18:30 + Štefánia, Helena, Ondrej a za Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

06:30 + rodina Mýtniková a Háberová |
18:30 + otec a jeho rodičia |

Streda

06:30 + Helena a Miroslav, + Oto |
17:30 + manžel Pavel a + rodičia Imrich a Štefánia |

Štvrtok

06:30 Poďakovanie za 75. rokov života Jána a prosba o Božie požehnanie |
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Piatok

06:30 + rodičia |
18:30 Za rodinu Vargicovú a Šalamonovú a za zdravie Braňa |

Sobota

08:00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Gabrielu s rodinou |
16:00 + z rodiny Pudmarčíkovej a Peškovej Ďakovná pobožnosť na konci roka |

Nedeľa

08:00 + Ľubomír a Marta |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Pavlína a Štefan z rodinami |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie a dary D.S. pre vnučku Elu s mamou Luckou a Máriu a Lýdiu s deťmi a rodinami |

Oznamy

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav vianočných sviatkov (liturgia, upratovanie, zdobenie kostola…).

 

SVIATOK SV. ŠTEFANA

V pondelok 26.12. je sviatok sv. Štefana, ktorý nie je prikázaným sviatkom. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše budú 8.00; 9.30; 18.30.

 

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ – STARÝ ROK

Ďakovná pobožnosť na konci starého roka bude 31.12.2022 o 16.00. Ten, kto sa zúčastní na speve hymnu “Teba Bože chválime”, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  Vo sv. omši, v rámci homílie sa môže poukázať na duchovný stav farnosti, najmä udelené sviatosti. O štatistických a ekonomických udalostiach NIE JE dovolené podávať informácie v rámci liturgického slávenia, z ambony a v liturgických rúchach. Je to možné iba mimo liturgického slávenia. Všetky tieto informácie budú zverejnené na farskej výveske a na farskom webe.

 

NOVÝ ROK – ODPUSTKY

Za účasť na novoročnom vzývaní Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 

VIANOČNÉ OBDOBIE – AKTUÁLNE INFO

V tomto týždni, ani počas vianočného obdobia, nebude detská sv. omša, stretká, katechézy, ani celodenné adorácie. Všetky tieto pravidelné aktivity obnovíme po skončení vianočného obdobia. Najbližšia sv. omša v kaplnke v nemocnici bude až v sobotu 7.1.2023 o 16.00. Duchovná služba chorým pri lôžku je zachovaná. Chorých v nemocnici môžete nahlasovať: 0917 355 555. Kancelária farského úradu bude z dôvodu vianočných sviatkov zatvorená v dňoch 19.12.2022 – 8.1.2023. V súrnom prípade nás kontaktujte: faraluky@gmail.com; 0917 355 555.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 5 – mladí.

 

DOBRÁ NOVINA – KOLEDOVANIE

Po prestávke sme sa opäť rozhodli prísť ohlásiť Dobrú novinu priamo do rodín. Ak máte záujem aby sme vás s koledníkmi navštívili dňa 6.januára, zapíšte sa prosím na papier na stolíku vzadu v kostole. Zapisovanie je možné najneskôr do utorka 3.januára. Koledovať budeme 6.januára i po večernej svätej omši.

 

VIANOČNÝ VINŠ  VŠETKÝM DRAHÝM FARNÍKOM, VŠETKÝM ĽUDOM DOBREJ VÔLE, ZNÁMYM AJ NEZNÁMYM, VYPROSUJEME A PRAJEME POŽEHNANÉ SVIATKY NARODENIA PÁNA! Vaši kňazi Milan a Matej

 

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

V sobotu 31. decembra 2022 bude o 16.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Tiež pozývame všetkých veriacich na novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v nedeľu 1. januára 2023 o 10.30 ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetci sú srdečne pozvaní.  Komunita CENACOLO pozýva aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” a to v nasledovných štyroch termínoch: 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.