Úmysly

Pondelok

07:00 Za živých i + členov r. Bodnárovej a Harajdovej | Kost.sv.Jozefa/ slov.
08:00 | Fars.kost./ maď.
09:30 + členov r. Kačeriakovej | Fars.kost./ slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/ maď.

Utorok

18:00 Z vďaky za dožitých 88 rokov života | Kost.sv.Jozefa/ slov.

Streda

18:00 Nedávno zosnulá Margita Mészarosová | Fars.kost./ lat.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 + Jaroslav | Fars.kost./ slov.

Piatok

17:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 + manžel Imrich | Fars.kost./ slov.

Sobota

16:00 Veriaci | Fars.kost./ slov./maď.

Nedeľa

09:00 | Kost.sv.Jozefa/ slov.
09:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 | Fars.kost./ slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/ maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (25.12.2022)

  • Zapisovanie úmyslov sv.omší

V stredu bude jedna spoločná sv.omša, po nej sa začnú zapisovať úmysly sv. omší na január a február.

  • Púť k Blahoslavenej sestre Zdenke

V piatok o 17:00 bude v Kostole Svätého kríža pútnická sv.omša.

  • Ďakovná pobožnosť, spoločný silvester, požehnanie

Na Silvestra bude iba jedna sv.omša a to slovensko-maďarská, vo farskom kostole so začiatkom o 16:00. Touto sv.omšou sa chceme ako celá farská komunita spoločne poďakovať Pánovi za jeho dobrodenia. Táto sv. omša už bude z vigílie Bohorodičky. Počas nej vás oboznámime so štatistickými údajmi za uplynulý rok. Po sv.omši bude ďakovná pobožnosť.

Všetkých, ktorí sa chcú porozprávať, zabaviť a zahrať spoločenské hry, pozývame na farský silvester, ktorý začína o 19:00 v pastoračnom centre.

15 minút pred polnocou bude vo farskom kostole vyložená sviatosť na krátku adoráciu. O polnoci bude požehnanie a potom prípitok pred kostolom.

  • Spev akatistu k Bohorodičke.

V nedeľu na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše nasledovne o 9:00 v Kostole sv.Jozefa, o 10:00 v Kostole Sv.Kríža a o 18:00 vo farskom kostole. Po večernej sv.omši bude vo farskom kostole spev Akatistu k Bohorodičke.

Želáme Vám všetkým požehnané sviatky.

 

V Bratislave, dňa 25.12.2022                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky