Úmysly

Pondelok

18:30 + z rodiny Klasovej a Snopkovej | sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
10:00 Za živých z rodiny Evy a Zity a za zomrelých rodičov |
18:30 + manžel Štefan |

Utorok

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá Šimona, Jonáša, Dominika a Lujzu | sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti |

Streda

08:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a Annu | sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
18:30 + manželia Kozáčkoví |

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra, Igora, Jakuba, Ľudmilu, Alicu a za uzdravenie pre nevestu Janku |
18:30 + matka Milada |

Piatok

08:00 + otec Štefan, mama Ľudmila a brat Štefan | Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre Anetku a jej rodinu |

Sobota

08:00 + starí rodičia Titkoví a Dvoranoví |
17:00 Na poďakovanie |

Nedeľa

08:00 + rodičia Karol a Zita, brat Ladislav a synovec Anton |
09:30 Za farnosť |
11:00 + rodičia Cyril a Alojzia Nemcoví, Florián a Emília Krasňanskí, dcéra Emília a František Vlašek |
18:30 + rodičia Farboví a Gulišoví a za zdravie celej rodiny |

Oznamy

Sväté omše Svä omše v nasledujúcom týždni budú
  v pondelok o 8:00, 10:00 a 18:30, v utorok piatok o 8:00 a
  18:30, v sobotu o 8:00 a 17:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
  Online prenos svätej omše žete sledovať v nedeľu o 11:00 na
  youtubovom kanáli farnosti (farno DNV).


Jasličková pobožnosť Pozývame Vás dnes 25. 12. o 16:30
  do kostola na jasličkovú pobožnosť spojenú s koledovaním Dobrej
  noviny.


Farská ofera Dnes po sv. omšiach bude farská ofera. Za
   Vaše milodary Pán Boh zaplať.


Sv. Štefana Na sviatok sv. Štefana budú sv. omše o 8:00,
  10:00 a 18:30. Pri sv. omši o 10:00 bude liturgiu doprevádzať Črip.


Silvester Na Silvestra bude ďakovná sv. omša o 17:00, po nej
  bude nasledovať krátka adorácia. Adorácia v kostole bude aj v noci
  od 23:30 do 0:00


Požehnávanie príbytkov Počas budúceho týždňa sa môžete
   prihlasovať na požehnávanie príbytkov po sviatku Zjavenia Pána.


Úradné hodiny Najbližšie úradné hodiny na fare budú 9. 1.
   2023.


Živé jasličky Komunita CENACOLO pozýva aj tento rok na
  podujatie “Živé jasličky”, a to v nasledovných štyroch termínoch:
  28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17:00. Na všetkých sa veľmi tešia
  chlapci z Komunity Cenacolo.


Pozvánky