Úmysly

Pondelok

08:15 Za Božiu pomoc a ochranu pre krstné deti a ich rodiny | Sv. Štefan, prvý mučeník
09:30 + otec Štefan a brat Štefan |
11:00 Poďakovanie za šťastný pôrod |
18:00 + Mária a Ján |

Utorok

06:30 + Alžbeta a Filip | Sv. Ján, apoštol a evanjelista
17:30 Za zdravie pre mamu Margitu |

Streda

06:30 + otec Jaroslav – 1. výr. | Sv. Neviniatka, mučeníci
17:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre ťažko chorého brata |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre členov rodiny | Piaty deň oktávy Narodenia Pána
17:30 + Ján |

Piatok

06:30 + rodičia Anna a Ján a bratia Ján, Cyril a Jozef | Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
17:30 + Mária |

Sobota

Za všetkých, ktorí zomreli tento rok | Siedmy deň oktávy Narodenia Pána
16:30 Za všetkých dobrodincov farnosti |
23:30 ďakovná adorácia |

Nedeľa

07:00 + František a Pavel | PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť
08:15 Za Božiu pomoc a zdravie pre Miška, Maťka, Peťka a Zdenka |
09:30 Za všetkých farníkov |
11:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Iva Nováka a jeho rodinu |
18:00 + svokrovci Jozef a Anna Dráfiovci |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 2.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Aj tento rok v našej farnosti bude prebiehať Koledovanie Dobrej Noviny. Koledovať začíname v pondelok od 14.30.
 • Vo štvrtok 29. decembra po večernej sv. omši sa nám chce predstaviť spoločenstvo Veľkňazského Srdca Ježišovho krátkou prednáškou.
 • V piatok je sviatok Svätej Rodiny a preto pri sv. omšiach pozývame manželov obnoviť si manželské sľuby.
 • Počas sv. omše 31.12. o 16.30 budeme spievať hymnus Te Deum a preto môžeme získať úplné odpustky. Tiež na záver sv. omše bude ďakovná pobožnosť, kde chceme ďakovať Pánovi za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali v priebehu uplynulého roka. O 23.30 – 00.00 pozývame na ďakovnú adoráciu do kostola.
 • Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie budeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý a počas neho môžeme získať úplné odpustky. Budeme si vyprosovať Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.
 • Všetkým, ktorí ste počas uplynulého roka akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli našej
  farnosti, chceme z úprimného srdca poďakovať a vyprosiť od Pána požehnanie a milosti aj
  počas týchto sviatkov Narodenia Pána a do Nového roka zapriať hojnosť Božích milostí,
  dary Ducha Svätého a potrebné sily.

Pozvánky