Úmysly

Pondelok

07:00 Za ružencové bratstvo |

Utorok

18:30 + otec František |

Streda

07:00 Za krstné a birmovné deti a dobrodincov |
18:30 Za Božie požehnanie pre rodinu Poliakovú |

Štvrtok

06:30 Za Božie požehnanie pre rodinu Gitterleovú |
18:30 Za Božie požehnanie |

Piatok

07:00 Za Božie požehnanie pre matku a svokru |
18:30 Poďakovanie za 30 rokov života Tomáša |

Sobota

07:30 Za farnosť |

Nedeľa

07:30 + rodina Zemenčíková |
10:00 Za Božie požehnanie pre Janku Gregušovú |
08:45 | DD

Oznamy

  • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok bude sv. omša aj ráno o 7.00 hod.
  • Vo štvrtok bude na fare stretnutie akolytov a lektorov.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
  • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
  • Na budúcu nedeľu bude stretnutie farskej rady. Prosím členov aby sa o 17.00 stretli na fare.
  • Upratovať kostol prosíme 2. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Dňa 4.2. vás pozývame na farský ples do Zvolenky. Cena je 45 €.

Pozvánky