Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia Anton, Magdaléna a brat Anton | Ščúry
12:00 + rodičia Katarína a Bartolomej, Martin a Anna | Kaniansky
18:00 + Jozef Kováčik (1. výročie) | Kraus

Utorok

06:30 Za zdravie a BP pre Janka, Moniku, Katku, Tomáša, Matejka a ich rodičov | Ščúry
12:00 + Pavel Lupták | Kaniansky
18:00 + rodičia Ondrej a Anna, bratia Vlado a Ondrej Rybošovci | Kraus

Streda

06:30 + Jozef Šedina (30. výročie) | Ščúry
12:00 Charita - miestny úmysel | Kraus
12:00 + rodičia Juliana, Štefan a manželka Oľga | Kaniansky
18:00 + Miroslav a ostatní blízki zosnulí | Kraus

Štvrtok

06:30 + Anna a Pavol Gulášoví | Ščúry
12:00 + rodina Ivaničová | Kaniansky
18:00 + Peter, Mária, Peter a Ivan | Kraus

Piatok

06:30 + Pavol, Mária a ich rodičia a starí rodičia | Kraus
12:00 + rodina Kollárová | Ščúry
18:00 Lieskovec-miestny úmysel | Kraus
18:00 + Ján Sluka a rodičia z oboch strán | Kaniansky

Sobota

06:30 + kňaz Stanislav Golis, jeho rodičia, starí rodičia a ostatná zosnulá rodina | Ščúry
18:00 Pochovaní v posledných dvoch týždňoch | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za šťastné tehotenstvo a pôrod a za zdravie a BP pre Luciu a Martina | Kraus
09:00 Za farnosť | Ščúry
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kaniansky
10:30 Za zdravie a BP pre Paľka | Ščúry
19:00 Za zdravie a BP pre rodinu | Matúš OP

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti.
  • Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie. Betlehem sa zloží a stromčeky zostanú ako výzdoba v kostole do Hromníc. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie vianočných sviatkov. Všetkým vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Dnes poobede o 16:30 hod. bude v našom kostole repríza divadelného predstavenia Malý Bask, na ktorú vás srdečne pozývame. Finančne ho môžete podporiť vo skončení predstavenia.
  • V tomto týždni budú vo farskej zasadačke stretnutia tých, ktorí majú služby vo farnosti:
  1. stretnutie lektorov – v pondelok po večernej sv. omši;
  2. stretnutie akolytov – v utorok po večernej sv. omši;
  3. stretnutie farskej ekonomickej rady – v stredu po večernej sv. omši.
  • Deviatnik ku cti patróna diecézy sv. Františka Xaverského sa budeme modliť do pondelka. V utorok budú v našom kostole relikvie sv. Františka Xaverského (link). K ucteniu budú vystavené v kostole na mieste evanjeliára pred ambónou. Pozývame vás využiť túto príležitosť počas celého utorka. V tento deň nebude vystavená Sviatosť v Mariánskej kaplnke.
  • V stredu bude svätá omša aj v Charite sv. Alžbety o 12:00 hod.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky