Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + František a Terézia Vietorisoví | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + rodičia z oboch strán a zdravie Božiu pomoc rodiny Valíčkovej | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + Alžbeta Šimoničová a členovia rodiny | Senec / slov. / JD

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + rodičia Richvalskí | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Jozef a Genovéva Šarmíroví a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Matilda Kormanovičová a starí rodičia | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 +Xaveria Marková a Alexandra Mišaková | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. /AB
09:30 | Senec / slov. /JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • FARSKÝ PLES – Po niekoľkoročnej prestávke sme sa rozhodli usporiadať v našej farnosti farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 tradične v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Začiatok je naplánovaný na 20:00. Cena lístka je 25 eur. Predaj lístkov bude prebiehať po nedeľných omšiach o 9:30 a po večerných svätých omšiach v prikázané sviatky. Lístky si je možné objednať aj na emaili faraples2023@gmail.com. Pre menšie deti bude v budove školy pripravený program s možnosťou prespania, aby sa mohli zabaviť aj rodičia s deťmi. Ďakujeme mladým z farnosti, za ich obetavú prácu pri príprave plesu.
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV- Bude vo štvrtok na sv. omši a po nej v pastoračnom centre.
  • 1. SV. PRIJÍMANIE – Po prázdninách znova začínajú stretnutia detí pripravujúcich sa na 1SP – v stredy o 18:00 v kostole.
  • SPOVEDANIE – Tento týždeň budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšou. Chorých spovedáme  v piatok doobeda.
  • FORMÁCIA ANIMÁTOROV PRE KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO – Najbližšie formačné školenie pre nové manželské páry a kňazov (ktorí chcú bližšie poznať najnovšiu problematiku súvisiacu s prípravou) sa uskutoční v termíne 14.1.2023 – v sobotu od 9,00 – 16.00 v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Mamateyovej 4, v Petržalke.
    V prípade záujmu sa treba prihlásiť na cpr@ba.ecclesia.sk alebo cpr.bratislava@gmail.com.  Metodika týchto kurzov je vypracovaná Radou pre rodinu KBS. Prihlásení manželia by mali mať záujem pomáhať pri príprave snúbencov vo farnosti či dekanátoch a mali by byť sviatostnými manželmi aspoň 5 rokov. Bližšie informácie vám poskytneme na adrese: cpr@ba.ecclesia.sk alebo cpr.bratislava@gmail.com.

Pozvánky