Úmysly

Pondelok

06:30 za + Soňu Figlerovú, Antóniu, Milana Bratánkových a Michaela Jacksona |
17:30 za + Helenu, Antona, Viktóriu, Jozefa, Annu a Pavla |

Utorok

06:30 za + Jána, Rozáliu a deti |
17:30 za + Irenu a Rudolfa |

Streda

06:30 za + Ľudovíta |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Annu, Miroslava, Michala, Ľubku, Alenku a Emíliu |

Štvrtok

06:30 za + Jána, Alojza, Helenu a Štefana |
17:30 za + Antona a Máriu Bičanových |

Piatok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Janku, Katarínu a členov ich rodín |
17:30 za Boží ľud |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ivana |
18:30 za + Ladislava Lukáča | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Matúša, Anežku a deti | 2. nedeľa
08:30 za + Emila, Róberta, Irenu, Františka, Margitu, Alžbetu a Jozefa |
10:00 za + Annu Crkoňovú |
18:30 za + členov rodiny |

Oznamy

2.nedeľa po narodení Pána – 8. januára 2023 (Krst Krista Pána)

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
  • 2. nedeľu

V zbierka pre Dobrú novinu: ste obetovali milodar vo výške 2237,27€. Z toho v Streženiciach 293€, v Nimnici 450€. V mene Dobrej noviny vám vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať a požehnaj a rovnako vyslovujeme aj organizátorom akcie v Púchove, v Streženiciach i v Nimnici, všetkým deťom – kolední kóm a sprevádzajúcim osobám.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes popoludní.

Detská sv. omša: ktorá je súčasťou povinnej prípravy k PSP, bude v pondelok o 17.30.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Ružencové bratstvo: bude mať fatimské večeradlo v 13. deň tohto mesiaca hodinu pred sv. omšou.

Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, bude nasledovať katechéza v kostole a práca v skupinkách do 19.00. Účasť birmovancov je povinná.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Varovanie KR PZ SR Trenčín: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 14, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary