Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 + rodičia Marián a Ľudmila Schvandtneroví, + rod. Vlkolenská, Tomiková a Schvandtnerová | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 + Michal a Mária Štefuloví | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + Agnesa (1. výr.), Rudolf, + rod. Hudeková, Vykopalová a ZBP pre rod. Patkovú a Štefancovú | Nemšová

Štvrtok

18:00 ZBP pre Annu a Irenu | Nemšová

Piatok

18:00 + Ján a Dalibor a + z rod. Leškovej, Malichovej, Merkovej, Smolkovej, Šmatlákovej a Gurínovej a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Sobota

07:00 + Ján a Amália, + rod. Zámečníková, Ondrejíčková a Nemčáková | Nemšová
17:30 + Vladimír, Anna, Veronika a Mária a ZBP pre rod. Mačinovú, Sabadkovú a Zhanáčovú | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 + rod. Gajdošíková, Palúchová, Poláčková a Kukučová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 + Marek Milan (2. výr.) a + rod. Mareková, Fehérová, Krénertová a Strieborná | Nemšová

Oznamy

  • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a vstupujeme do liturgického obdobia cez rok.
  • Príbytky budeme požehnávať v pondelok: V Kľúčovom a v Nemšovej po večerných sv. omšiach.
  • V piatok po večernej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na 24 hod. adoráciu, ktorá bude ukončená v sobotu o 17:15 hod. eucharistickým požehnaním.
  • Tí, ktorí cítia v sebe povolanie stať sa kňazmi a chcú veľkodušne odpovedať na tento Boží hlas, môžu sa uchádzať o prijatie do kňazského seminára a na štúdium teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024. Prihlášky sa odovzdávajú do 30. apríla 2023. Bližšie informácie nájdete na fare.

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 Štefánek
2
U 1 Haliaková
2
S 1 Nachtamannová
2
Š 1 Šumichrastová
2
P 1 Máliková
2
S 1 Králiková Chudová
2 Mierny
N 1 Kebísková Gurín Moravčík
2 Korienková Minďárová Bobotová