Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Detská sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Dnes popoludní od 13:00 budeme požehnávať nahlásené domy a byty v Kalinove. Zároveň sa dnes
končí Vianočné obdobie a začína sa Obdobie cez rok.
2. V piatok pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu o 18:00 vo farskom
kostole.
3. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
4. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
5. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1141 – 1170
Kalinov: v piatok po sv. omši