Úmysly

Pondelok

07:00 +Ján Nosáľ, nedožitých 100.rokov a manželka Jolana | Karmel
17:30 +Pavel Žitniak |

Utorok

07:00 Na poďakovanie za 30. rokov života Michla a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 40. rokov života Anny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Petra Tkáča | Karmel
17:30 Za Božiu pomoc pre Michala a jeho rodinu |

Štvrtok

07:00 +manžel Dezider a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 50. rokov života Renky Vilhanovej a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Piatok

07:00 +Karmelu | Karmel
17:30 +Jozef Kučera, 1.výr. |

Sobota

07:00 +Michal a Magdaléna Golianoví, ich rodičia a zať Jozef | Karmel
07:30 Za ružu Anny Fekiačovej |
17:30 Na poďakovanie za 70. rokov života Emílie a za zdravie a Božiu pomoc pre manžela, syna, dcéru a vnukov |

Nedeľa

07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Felixovú | Karmel
07:45 Na poďakovanie za 50. rokov života Milana |
09:00 Na poďakovanie za 80. rokov života otca Milana Suju a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
10:30 +Agnesa Kučerová, 80. výr., manžel Pavel a členovia rodiny |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.30. Anny Fekiačovej.
  • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok.
  • V sobotu pri večernej sv. omši privítame v našej farnosti relikvie sv. Františka Xaverského. Hlavným celebrantom sv. omše bude dp. Marek Hraňo. Relikvie si budete môcť uctiť aj v nedeľu po sv. omšiach. Popoludní bude kostol otvorený od 14.30 hod.k súkromnému ucteniu relikvie. O 15.00 hod. sa budú členovia Faustína modliť Korunku Božieho milosrdenstva a o 16.15 hod. začne Večeradlo.
  • Farnosť Detva v spolupráci s reštauráciou BaRock organizuje v poradí 19. farský ples, ktorý sa uskutoční v kultúrnom centre A. Sládkoviča 13. januára 2023. Lístky na ples si môžete objednať u p. Jána Fekiača na tel. čísle 0917 181 033 . Cena lístka je 33,-€. Prosíme prípadných sponzorov o ceny do tomboly. Za všetky vaše dary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

ThLic. Ľuboš Sabol dekan-farár


Pozvánky