Úmysly

Pondelok

07:00 + Antónia Kotríková (1. výr.) | Bojnice

Utorok

16:30 + Anton a Anna | Dubnica
17:30 + Ľudovít Dobrotka | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šútovce
17:30 + rodina Mečiarová | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Božena Danková a rodičia a Anna | Bojnice

Piatok

16:30 + Mária a Martin Jurík a deti Vlasta a Martin | Dubnica
17:30 + rodičia Mária a Jozef Čík, deti Margita, Oľga, Emil a zaťovia Karol a Ján | Bojnice

Sobota

17:30 + Štefan Šimko a Jozefína a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 poďakovanie za 90. rokov života pre Helenku a zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu | Bojnice
08:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Šútovce
08:30 + členky 1. Ruže | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Miroslav Mateička a rodičia z oboch strán | Bojnice

Oznamy

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Vianočnú výzdobu si ponecháme v kostole do soboty 21. januára.

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Sv. omše v kaplnke v kúpeľoch začneme sláviť od soboty 14. januára.

 

                                                                                                           Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky