Úmysly

Pondelok

18:30 + manžel Rajmund Martanovič a rodičia Helena a Karol |

Utorok

08:00 + matka Irena, starí rodičia Gejza a Júlia, priatelia Ivan, Beatrix, Martuška a Eliška |
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Michala, Zuzku a deti |

Streda

08:00 + svokrovci Vojtech a Matilda, švagrovci Anton, Marián, Marta |
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre birmovnú dcérku Jarku s manželom a prosba o požehnanie dieťatka |

Štvrtok

08:00 + brat Anton a jeho manželka Božena |
18:30 + Františka |

Piatok

08:00 + rodičia Augustín a Antónia a za uzdravenie brata |
18:30 + rodičia Jozef a Olympia Farenzenoví, starí rodičia Musiloví a Farenzenoví a manžel Michal |

Sobota

08:00 Za Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

08:00 + Rudolf, Andrej, Magdaléna a rodičia | . Druhá nedeľa v cezročnom období
09:30 Za farnosť |
11:00 + rodičia Mária a Alojz a príbuzní z oboch strán |
18:30 + Marta a Helena |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Úradné hodiny – Najbližšie úradné hodiny na fare budú 9. 1.
2023.

• Biblická hodina – V stredu po večernej svätej omši vás srdečne
pozývame na Biblickú hodinu s témou: Boží sen o jednote ľudskej
rodiny.

• Púť do Ríma – V sakristii kostola sa môžete prihlasovať na
púť do Ríma. K prihláseniu treba tieto info: meno a priezvisko,
rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo dokumentu na ktorý
budete cestovať (pas, alebo OP), telefónny a mailový kontakt