Úmysly

Pondelok

07:00 + Zdenko (1. výročie) | Františkánsky
18:30 za chorých z rodiny a priateľov | Františkánsky

Utorok

07:00 za Božie požehnanie a dar viery pre manželov | Františkánsky
18:30 + rodičia Bolfoví a rodina | Františkánsky

Streda

07:00 + Silvia Danihelová | Františkánsky
17:00 + rodičia Fedroví a Hajdinoví | Farský
17:00 | Kostolište
18:30 + rodičia Ján a Júlia | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + priatelia a známi | Františkánsky
18:30 + rodičia Pastieroví a starí rodičia | Františkánsky

Piatok

07:00 + Ján, Terézia a Anna | Františkánsky
18:30 + manžel Alojz | Františkánsky

Sobota

07:00 + sestra Anna Šmahlíková | Františkánsky
18:30 + manžel Rudolf | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia Daniheloví a Kotekoví | Františkánsky
08:00 + rodičia František a Anežka a sestra Eva | Farský
09:00 + Milan Buček a rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodičia Róbert a Mária Kuklovskí | Františkánsky
18:30 + Peter Carach | Františkánsky

Oznamy

  • Celodenná adorácia v tomto týždni nebude vo štvrtok, ale v utorok – fašiangová. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

  • Na popolcovú stredu budú sv. omše: vo františkánskom kostole o 7:00 a 18:30 h.; vo farskom kostole o 17:00 h. a v Kostolišti takisto o 17:00 h. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak pokánia.

    Na popolcovú stredu platí prísny pôst (len raz za deň sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa) a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. roku života. Rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť ešte nie sú viazaní zákonom pôstu či zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

  • Počas pôstneho obdobia vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty vždy v piatok pred večernou sv. omšou o 17:45 h. vo františkánskom kostole a v nedeľu popoludní o 15:00 h. vo farskom kostole. Pri modlitbe tejto pobožnosti možno v pôstnom období získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Naše sestričky Notrdamky – kanonisky sv. Augustína pozývajú na tichú adoráciu v kaplnke svojej komunity na Štúrovej ulici vždy tretiu nedeľu v mesiaci – prvýkrát už dnes v čase 15:00 – 18:00 h.

  • Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na Charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk

  • Zároveň ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do dnešnej materiálnej zbierky pre tých, ktorí už rok trpia vojnou na Ukrajine.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/

Pozvánky