Úmysly

Pondelok

06:15 + Juraj, Mária, Herta, Anna |
17:00 + Pavol Hegedüš |

Utorok

06:15 BPZ pre Julianu (85 r. života) |
17:00 + Štefan |

Streda

06:15 BPZ pre Stanislava, Pavla, Pavla, Petra, Vladimíra |
17:00 + rodičia, súrodenci s manželkami, švagor | Ondrašová
17:00 + Martin a Alžbeta |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Jozefa, Romana, Jána, Andreja a Michala |
17:00 BPZ pre rodinu |

Piatok

06:15 BPZ pre Františka, Petra, Jozefa, Vladimíra a Ľuboša |
17:00 + Ján, Anna, Ján | Ondrašová
17:00 BPZ pre Katarínu |

Sobota

07:00 + Pavel, Viliam a rodičia |
17:00 + Otília (1. výročie) |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 BPZ pre rodinu Antona (80 r. života) | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes (ne 19.2.) o 14:00 bude v Katolíckom dome eRko stretko.
 • V utorok bude zmierna poklona pred Sviatosťou oltárnou vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše. Veriaci, ktorí strávi v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • V piatok po večernej svätej omši bude bývať vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu bude bývať vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 14.00. Krížová cesta v Ondrašovej bude v piatok o 16.15 a v nedeľu o 14.00.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 6.
 • Popolcovou stredou vstupujeme do Pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst, to znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť a dva razy niečo prejesť, a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Tento prísny pôst viaže všetkých od 18. do 60. roku života. Pre ostatných (od 14. roku života) platí zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
 • Na budúcu nedeľu 26.2.2023 po detskej sv. omši (o 10:45) bude stretnutie s rodičmi prvoprijimajúcich detí.
 • Na budúci týždeň (Prvú pôstnu nedeľu, 26.2.2023) sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu.
 • Odpustky v pôstnom období:
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému a rozjímal o umuče­ní a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
  • Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
  • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Pozývame vás do hudobnej služby na detských svätých omšiach. Ak rád spievaš alebo hráš na hudobný nástroj, pridaj sa k nám. Zvlášť hľadáme niekoho na pomoc s hrou na gitare. Nácviky prebiehajú v nedeľu hodinu pred detskou svätou omšou, čiže 9:45 v Katolíckom dome. Kontakt nájdeš na plagáte na nástenke a webe alebo len smelo príď za nami po detskej sv. omši.
 • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
 • Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky