Úmysly

Pondelok

06:30 † Štefan a Anna Záhorskí, starí rodičia z oboch strán a živá rodina; Poďakovanie za 30 rokov manželstva s prosbou o pomoc Božiu |

Utorok

18:00 † Pavel a Margita Jombíkovci a rodičia z oboch strán; † Viktor a Júlia Horváthovci, rodičia z oboch strán a živá rodina; Za pomoc Božiu a ochranu rodine Halajovej (otec Paľko) |

Streda

08:00 Aby sme prežili požehnané pôstne obdobie |
18:00 † z rodiny Alakšovej, Köstlerovej, Benkovej a živá rodina |

Štvrtok

18:00 † Poďakovanie za dary Ducha Svätého; † Pavel a Mária Melichovci, celá † a živá rodina |

Piatok

08:00 † Katarína Strigáčová (1. výročie); Poďakovanie a pomoc Božiu z príležitosti 75-tych narodenín (otec Paľko) |
18:00 † Margita a Ján Rumanovci, rodičia z oboch strán a živá rodina |

Sobota

18:00 Za pomoc Božiu pri operácii dcéry Beátky a Martušky; Aby nám pôstne obdobie pomohlo prehĺbiť vzťah s Kristom |

Nedeľa

07:30 Poďakovanie za dožitých 91 rokov rodičov s prosbou o Božiu pomoc |
09:00 Pomoc Božiu pri pôrode a za živú rodinu (priamy prenos) |
10:30 † Lenka Hanusková a starí rodičia |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok po sv. omši od 7.00 hod.
  • Na Popolcovú stredu sa začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.
  • V sobotu 25. februára pozývame prihlásených miništrantov aj otcov na Deň otvorených dverí do seminára v Nitre. Autobus bude odchádzať o 7.00 hod. spred MsÚ.
  • Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pozývame deti do klubovne na eRko stRetko. Rozpis stRetiek je na nástenke.
  • 1. – 3. marca 2023 bude výlet pre miništrantov na Močiar. Na budúcu nedeľu po krížovej ceste cca o 15. 45 hod. pozývame na faru rodičov, ktorí chcú dať chlapcov, miništrantov na prázdninový tábor na Močiar.
  • Budúci víkend 24. – 26. februára bude v Teranoch a v Dudinciach pôstna obnova s p. Emilom. Plagát je na nástenke.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky