Úmysly

Pondelok

18:00 Za duše v očistci | Farský kostol / latin.

Utorok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + Ignác, Justína, Karol, Roman | Kostol sv.Jozefa / slov.

Streda

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + Alenka Marková | Farský kostol / slov.

Štvrtok

07:00 | Farský kostol / maď.
18:00 Za mier a ukončenie vojny na Ukrajine | Farský kostol / slov.

Piatok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + členov r. Haromšitzovej, Sepéšiovej, Hutierovej a Janku | Farský kostol / slov.

Sobota

07:00 | Farský kostol / maď.

Nedeľa

07:00 Veriaci | Kostol sv.Jozefa / slov.
08:00 | Farský kostol / maď.
09:30 Za živých a + členov r. Jiskrovej, Ondrejkovej a Viskupovej | Farský kostol / slov.
11:00 | Kostol sv.Jozefa / maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (19.2.2023)

  • Národný týždeň manželstva – poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy bohatého programu na Národný týždeň manželstva.

  • Fašiangové posedenie

Pozývame vás na fašiangové posedenie s harmonikou, ktoré bude dnes od 15:00 hod. Začíname modlitbou Korunky  vo farskom kostole, potom bude zábava v pastoračnom centre. Drobné občerstvenie je vítané.

  • Zapisovanie svätých omší

V pondelok bude jedna spoločná svätá omša o 18:00, po nej začneme zapisovať úmysly sv. omší na marec a apríl.

  • Popolcová streda

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu, kedy sa môžeme iba raz najesť a 2 krát pridať niečo menej. Tento pôst zaväzuje osoby od 18. do 60. roku života. Pôst od mäsa zaväzuje od 14. roku života.

Počas pôstu budú krížové cesty vo farskom kostole v nedeľu o 15:00.

Taktiež Vás povzbudzujeme k sviatosti zmierenia.

  • Pútnická svätá omša

V sobotu o 17:00 bude v Kostole Sv. Kríža pútnická sv. omša ku cti bl. sestry Zdenky. Svätá omša o 8:00 vo farskom kostole nebude.

  • Biblické triá vyhodnotenie a ponuka na pôst

Na pôstne obdobie sme pripravili ďalší cyklus Biblických trií. Kto by sa ho chcel zúčastniť, nech sa čím skôr prihlási na adrese : trio@beracha.sk

  • Zbierka na charitu, zbierka pre postihnutých zemetrasením

Pozývame Vás zapojiť sa do dvoch zbierok :

1. Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach jarná zbierka na charitu.

2. Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

 

V Bratislave, dňa 19.2.2023            Jozef Vadkerti, dekan – farár

 

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farapb.sk

Pozvánky