Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 19. februára 2023

V utorok 21. februára t.r., pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom z hrobu sv. Charbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií.


V utorok 21. februára t.r., po večernej sv. omši vás pozývame na Eucharistickú adoráciu – duchovnú prípravu pred Pôstom. Po individuálnom pomazaní olejom z hrobu sv. Charbela bude vystavená Sviatosť Oltárna do 21:00 hodiny. Adorácia bude ukončená Eucharistickým požehnaním.


Na modlitbovú službu je možné zapísať sa v sakristii kostola.


V stredu 22.februára t.r. začína PÔSTNE OBDOBIE. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Zachovajme prísny pôst a zdržme sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu sa udeľuje symbol kajúcnosti – značenie popolom.


ÚPLNE ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.


Počas pôstneho obdobia bude bývať vo farskom kostole každý piatok o 17:15 pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty o 14:00 hod.


Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 8

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/

Pozvánky