Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Alexu a Liliku | Bojnice

Utorok

16:30 + Viliam a Emília | Dubnica
17:30 + Anton a Anna Kusovskí a Ivana Briatková | Bojnice

Streda

07:00 + František a Edita a starí rodičia z oboch strán | Bojnice
16:30 na úmysel | Šútovce
16:30 + Mayer Koloman, Julianna a František Porubský | Dubnica
17:30 + Karol Púchy, rodičia a zať | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Jozef Majdan | Bojnice

Piatok

16:30 poďakovanie za 85. rokov života | Dubnica
17:30 + Silvester Herchel (1. výr.) | Bojnice

Sobota

17:30 + Otília a Jozef Králik | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Anastázia Beriacová | Bojnice
08:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Šútovce
08:30 za zdravie a Božiu pomoc pre členky 3. ruže RB | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Stella, Helena, Gustáv a Pavol Sedlákovci | Bojnice

Oznamy

Dnes je februárová zbierka na kostol.

 

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

V stredu pred večernými sv. omšami v Dubnici a v Bojniciach nebudeme spovedať.

V stredu po evanjeliu bude obrad požehnania popola a značenie popolom.

V stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Prísny pôst zaväzuje plnoletých (tých, ktorí dovŕšili 18. rok života) až do začatia 60. roka života.

Zákon zdržovania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

V piatok sa budeme vo farskom kostole od 16.45 h. modliť krížovú cestu.

Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť vo farskom kostole krížovú cestu v piatok pred sv. omšou o 16.45 h. a v nedeľu o 14.00 h. V Dubnici a v Šútovciach len v nedeľu o 14.00 h. Prosím tých, ktorí majú záujem modliť sa krížovú cestu v piatky, aby sa zapísali v sakristii.

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

Na budúcu nedeľu budú voľby do Farskej pastoračnej rady.

Deň otvorených dverí v Piaristickej cirkevnej škole v Prievidzi sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 v čase od 12.00 do 17.00 h. v budove školy v kláštore piaristov v Prievidzi.

 

                                                                                                             Anton Eliaš, farár

 

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky